Digital konferanse - Universitetet og NAV - samarbeid om praksisnær kunnskap

Med bakgrunn i samarbeidet gjennom Universitets-NAV-prosjektet arrangerer UiT Norges arktiske universitet sammen med NAV Troms og Finnmark en digital konferanse torsdag 26. november 2020. Konferansen handler om hvordan samarbeid kan utvikle praksisnær kunnskap og etablere gode metoder for kunnskapsoverføring. 

Arrangementet kommer til erstatning for en fysisk konferanse som var planlagt i Tromsø i juni, men som måtte utsettes pga. koronapandemien.

Målgruppe for konferansen er ledere og fagansatte ved UiT, ledere og personer med fagansvar i NAV, samarbeidspartnere og andre. Alle som er interessert er velkommen til å delta.

Konferansen vil foregå i Zoom og varer fra kl. 12 til 15.30. Påloggingslenke vil bli sendt ut på epost i forkant av arrangementet til alle påmeldte.

Program

12.00-12.10 Velkommen ved viserektor Sveinung Eikeland, UiT Norges arktiske universitet og Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark

12.10-12.45 Kompetanseledelse ved Benedicte Helen Lilleng, leder NAV Balsfjord-Storfjord og Kjersti Qveim, fra Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet

12.45-13.00 Pause

13.00-13.40 Lærende organisasjoner ved professor Kjell Arne Røvik, UiT, Institutt for samfunnsvitenskap

13.40-13.50 Pause

13.50-14.15 Sosial innovasjon for å lykkes med økt arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming ved førsteamanuensis Hege Gjertsen, UiT, Institutt for vernepleie

14.15-14.40 Forskning som plattform for kunnskapsutveksling mellom NAV og UiT ved dosent Aina A. Kane, UiT, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

14.40-14.50 Pause

14.50-15.15 HelseIArbeid - Hva tenker de ansatte? ved forsker/postdoktor Tone Seppola-Edvardsen, UiT, Institutt for samfunnsmedisin

15.15-15.30 Oppsummering og avslutning ved viserektor Sveinung Eikeland, UiT og Hilde Jordan, avdelingsdirektør for Organisasjon og samfunn i NAV Troms og Finnmark

 

Når: 26.11.20 kl 12.00–15.30
Hvor: Digitalt
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Lenke: Klikk her
Kontakt: Eirik Galåen
E-post: eirik.galaen@uit.no

Påmelding
Frist: 25.11.2020
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender