Brukerne får større innflytelse

30.06.20 Magne Kveseth

Innføringen av en digital aktivitetsplan gir brukere av NAV større mulighet til å påvirke tjenestetilbudet de får. Det er konklusjonen i en fersk masteroppgave ved UiT i Alta. 

Hanne Soleng Lyngmo ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid forsvarte sin masteroppgave ved UiT Alta i går. Problemstillingen hun tok for seg var om innføringen av digitale verktøy har gitt brukerne økt medvirkning i møtet med NAV og hjelpeapparatet. 

Mastergrad barnevern og sosialt arbeid
MASTER: Hanne Soleng Lyngmo forsvarte sin masteroppgave med muntlig eksamen ved UiT campus Alta i dag. Foto: UiT/Magne Kveseth

Oppgaven speiler en rekke av de endringene som NAV-systemet har gått gjennom de siste årene. Det er innført en rekke digitale ordninger for brukere av NAV, blant annet den digitale aktivitetsplanen som kom i 2017. I oppgaven påpeker Soleng Lyngmo at en digitalisering kanskje ikke er til det beste for alle, fordi en del rett og slett ikke har ressurser til å benytte seg av en slik tjeneste. Det er forsket en del på dette med tilgjengelighet når det handler om digitalisering, men Soleng Lyngmo slår fast at det enn så lenge ikke er veldig mye fokus på resultatene av en digitalisering.

Økt medvirkning?

Masteroppgaven inneholder intervjuer med NAV-veiledere som driver såkalt arbeidsrettet oppfølging og som bruker den digitale aktivitetsplanen daglig i jobben sin.

Problemstillingen i masteroppgaven var derfor om innføringen av digital aktivitetsplan har ført til økt brukermedvirkning.

Fire spørsmål ble belyst:

«Er brukerne mer aktive når et tjenestetilbud skal utformes?»

«Er enkelte brukergrupper mer aktive enn andre i utformingen av tjenestetilbudet?»

«Har innføringen av digital aktivitetsplan ført til at brukerne har fått større innflytelse på utformingen av tjenestetilbudet?»

«Hva mener veilederne generelt om brukernes medvirkning knyttet til utformingen av tjenestetilbudet?»

Svarene tydet på at brukerne blir mer aktive fordi man samarbeider mer om tilbudene og NAV-ansatte kommuniserer bedre med brukerne. Her skriver Soleng Lyngmo at dette samsvarer med hensikten ved innføringen av digitale løsninger. De mest ressursterke brukerne er også de som er mest aktive når planen for aktivitet skal utformes, konkluderer Soleng Lyngmo. 

Kritiske til vennligheten

Hun skriver også at flere brukere er kritiske til at NAV sine systemer er lite brukervennlige. 

«Det mest oppsiktsvekkende var at alle informantene var samstemte om at selve aktivitetsplanen var så vanskelig for mange brukere å finne på nav.no og at aktivitetsplanen var lite brukervennlig på flere ulike måter.»

Kandidaten anbefaler i konklusjonen at det blir forsket mer på effekten av innføring av digitale samhandlingssystemer. Hun anbefaler også  å få med brukerne av de digitale tjenestene og deres syn på egen medvirkning i samhandklingen med NAV. 

Mastergrad barnevern og sosialt arbeid UiT Alta
GRATULERER: Instituttleder Nina Hermansen (t.v.) og veileder Merethe Giertsen (t.h) kunne gratulere masterkandidat Hanne Soleng Lyngmo (i midten) med vel utført arbeid. Foto: UiT/ Magne Kveseth
På Twitter   #norgesarktiske