Error rendering component

Research team

The research project consortium consists of UiT The Arctic University of Norway, Varanger museum, dept. Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum, and Nicolaysen Film AS. The research team consists of scholars in media studies, visual anthropology, anthropology, history of art and folklore.

Project team members

Stein R. Mathisen, Professor, UiT (Project leader)

Kjell Olsen, Dr. Polit., Professor, UiT

Trine Kvidal-Røvik, Ph.D., Associate professor, UiT

Kristin Nicolaysen, M.A. Nicolaysen Film AS

Gyrid Øyen, PhD Fellow, UiT

Mia Krogh, Avdelingsleder/Konservator, Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum

UiT-forskerne Trine Kvidal-Røvik (til høyre) Stein Roar Mathisen og Kjell Olsen skal samarbeide med dokumentarfilmskaperen Kristin Nicolaysen (i midten) i om å undersøke av kvensk/norskfinsk kultur. Kaisa Maliniemi og Gyrid Øyen ved Varanger museum deltar også. Foto: E. Andersen/UiT



Ansvarlig for siden: Kjell Ole Kjærland Olsen
Sist oppdatert: 12.02.2019 13:31