Error rendering component

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry

UiT Norges arktiske universitet, Varanger museum, Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS har fått midler fra Forskningsrådets SAMKUL-program for å forske på kvensk/norskfinsk kultur.

Det treårige prosjektet, som startet opp i 2017, dreier seg om å undersøke hvordan kulturarv oppstår når folk vender tilbake til ideer om fortiden, og til steder som symboliserer fortiden. Det er spesielt Øst-Finnmark og Nord-Troms som settes under lupen.

Prosjektet ledes av  Stein Roar Mathisen (UiT). Forskergruppen består i tillegg av Trine Kvidal-Røvik (UiT), Kjell Olsen (UiT), Kristin Nicolaysen (Nicolaysen film AS), og Mia Krogh (Varanger museum, avd Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum). I tillegg har Gyrid Øyen en Ph.D.-stipendiatstilling tilknyttet forskningsprosjektet.

Forskerne er interessert i hvordan kvensk/norskfinsk kultur kommer til uttrykk i dag. Ved å analysere hvordan språk, natur og steder brukes i identitetsprosesser i familier, museer og kulturindustri i Nordreisa, Skallelv og Vadsø, skal forskere jobbe for å øke forståelsen om kulturarv.

Forskningsdata vil blir samlet inn ved deltakende observasjon og intervjuer i Vadsø, Skallelv og Nordreisa. Prosjektet bruker også film som et utgangspunkt for analyse og formidling. Forskerne har også en blogg, hvor de gir et lite innblikk i forskningsprosjektet underveis i prosessen.

Forskningen er forankret i forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance, har en totalramme på litt over 7,8 millioner kroner og skal gå fra 2017 til 2020.

Prosjektet har en referansegruppe bestående av Inger Birkelund (Ihana), Mia Krogh (Varanger museum, Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum), Pål Vegard Eriksen (Halti kvenkultursenter IKS), Kaisa Maliniemi (Nord-Troms museum), Egil Sundelin og Hilja L. Huru. I tillegg involverer prosjektet en internasjonal faggruppe bestående av professorene Mara Berkland, Peter I. Crawford og Lisa Flores.

Kontaktpersoner: Stein Roar Mathisen (prosjektleder), Kjell Olsen, Trine Kvidal-Røvik , Gyrid Øyen, Kristin Nicolaysen, Mia Krogh


Ansvarlig for siden: Stein Roar Mathisen
Sist oppdatert: 30.09.2020 11:21