Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry

UiT Norges arktiske universitet, Varanger museum/Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS har fått midler fra Forskningsrådets SAMKUL-program for å forske på kvensk/norskfinsk kultur.

Det treårige prosjektet, som starter opp i 2017, dreier seg om å undersøke hvordan kulturarv oppstår når folk vender tilbake til ideer om fortiden, og til steder som symboliserer fortiden. Det er spesielt Øst-Finnmark og Nord-Troms som settes under lupen.

Prosjektet ledes av Kjell Olsen (UiT). Forskergruppen består i tillegg av Trine Kvidal-Røvik (UiT), Stein Roar Mathisen (UiT), Kristin Nicolaysen (Nicolaysen film AS), og Gyrid Øyen (Varanger museum/Ruija Kvenmuseum). Det blir også utlyst et Ph.D.-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet.

Ved å analysere hvordan språk, natur og steder brukes i identitetsprosesser i familier, museer og kulturindustri i Nordreisa, Skallelv og Vadsø, skal forskere jobbe for å øke forståelsen om både globale og lokale aspekter ved kulturarv.

Forskningsdata vil blir samlet inn ved deltakende observasjon og intervjuer i Vadsø, Skallelv og Nordreisa. Prosjektet kommer også til å gjøre bruk av film som et utgangspunkt for analyse og formidling. I tillegg jobber vi med en blogg, hvor vi skal formidle fra forskningsprosjektet underveis i prosessen.

Forskningen er forankret i forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North ved UiT, har en totalramme på litt over 7,8 millioner kroner og skal gå fra 2017 til 2020.

Prosjektet har en referansegruppe bestående av Ihana, Ruija Kvenmuseum, Halti kvenkultursenter IKS, Egil Sundelin og Hilja L. Huru. I tillegg involverer prosjektet en internasjonal faggruppe bestående av professorene Peter I. Crawford (Aarhus University), Mara K. Berkland (North Central College) og Lisa A. Flores (University of Colorado at Boulder).

Kontaktpersoner: Kjell Olsen (prosjektleder) 78450436, Trine Kvidal-Røvik 78450330, Stein Roar Mathisen 78450433


Ansvarlig for prosjektet: Kjell Ole Kjærland Olsen