Gruppearbeid

Mange grupper var i sving - nedenfor er spørsmål og svar. Klikk på bildene for å forstørre.

A. Utlysning og ansettelse
B. Oppstart
C. Medarbeidersamtalen
D. Jevnlig rapportering på fremdrift
E. Midtveisevaluering
F. Sluttseminar
G. Insentivordninger for stipendiater som blir ferdig på normert tid

H. Disputas i tide
I. Prosjektbeskrivelsen + avtaler
J. ... (ikke poster)
K. Læringsutbytte
L. Psykososial helse
M. Administrative tiltak

A. Utlysning og ansettelse

 • Hvordan tiltrekker vi oss de beste kandidatene?
 • Hvor lyser dere ut ledige stillinger?
 • Problemer med for mange eller for få gode søkere?
 • Avviser dere gode kandidater som har en mastergrad på mindre enn 120 ECTS?
 • Avviser dere utenlandske søkere med en mastergrad som har kortere grunnutdanning enn 12 år?
 • Bruker dere intervju ved ansettelse i stipendiatstilling? Hvis ja: Hvilke erfaringer har dere med bruk av intervju?
 • Hvordan sikre at vi får tak i de beste kandidatene?
 • Hvor lang tid tar ansettelsesprosessen?
 • Hvilke er flaskehalsene?
 • Hvordan kan vi bli bedre?

Gi fem gode råd

(til øverst på siden)

B. Oppstart

 • Hvordan ta imot nye ph.d.-studenter på en god måte?
 • Hvilke erfaringer har dere med oppstartsamtalen?
 • Hvilke tema er viktige i samtalen?
 • Hvem har ansvaret i din institusjon?
 • Hvordan bør samtalen organiseres?
 • Hva er best; gjennomføre oppstartsamtale enkeltvis med en student med veiledere eller gruppevis?
 • Etter gruppen sin erfaring: Hvor nyttig er opptakssamtalen med tanke på studiegjennomføring?

Gi fem gode råd i prioritert rekkefølge

(til øverst på siden)

C. Medarbeidersamtalen

 • Hvilke erfaringer har dere med medarbeidersamtalen?
 • Hvor ofte gjennomføres samtalen?
 • Hvilke tema er viktige i samtalen?
 • Hvem har ansvaret i din institusjon?
 • Hvor mange har vedkommende medarbeider ansvaret for?
 • Hvordan bør samtalen organiseres?

 Gi fem gode råd i prioritert rekkefølge

(til øverst på siden)

D. Jevnlig rapportering på fremdrift

 • Hvordan blir framdriftsrapportene fra stipendiatene og veilederne brukt?
 • Hvem har ansvaret i din institusjon?
 • Hvilket format har rapportene?
 • Hvordan blir framdriftsrapportene fra studentene brukt?
 • Hvordan blir rapportene fulgt opp?
 • Etter gruppens erfaring: Hvor nyttige er de med tanke på studiegjennomføring?

Gi fem gode råd

(til øverst på siden)

E. Midtveisevaluering

 • Hvem har ansvaret for at midtveisevalueringen blir gjennomført?
 • Når ble dette innført i din institusjon?
 • Hvem inviteres inn for å delta i evalueringen?
 • Medfører dette ekstra kostnader?
 • Hva er gruppens erfaring med midtveisevaluering?

Gi fem gode råd

(til øverst på siden)

F. Sluttseminar

 • Hvordan sikre en god avslutning på studiet?
 • Når i studieløpet gjennomføres sluttseminaret?
 • Hvem har ansvaret for å organisere og påse at sluttseminaret blir gjennomført?
 • Hvilket format har seminaret?
 • Er sluttseminaret nyttig? I så fall: Hvorfor?

Gi fem gode råd

(til øverst på siden)

G. Insentivordninger for stipendiater som blir ferdig på normert tid

 • Hvilke insentivordninger har dere?
 • Betraktes disse som rettferdige?
 • Har stipendiater som er ansatt i instituttsektoren tilgang til disse ordningene?
 • Hvilken effekt har disse?
 • Hvilke insentivordninger vil dere anbefale?

Gi fem gode råd

(til øverst på siden)

H. Disputas i tide

 

(til øverst på siden)

I. Prosjektbeskrivelsen + avtaler

 

(til øverst på siden)

J. ?

 (poster mangler)

(til øverst på siden)

K. Læringsutbytte

 

(til øverst på siden)

L. Psykososial helse

 

(til øverst på siden)

M. administrative tiltak

 

(til øverst på siden)
Ansvarlig for siden: Gølin Irene Larsen
Sist oppdatert: 29.06.2017 14:37