Kvalitet i ph.d.-utdanningen - Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2017

Presentasjonene fra konferansen legges ut fortløpende. Klikk på tittel for å få opp presentasjonen.

Onsdag 7. juni 2017

1030

Bussavgang til Sommarøy Arctic Hotel fra Tromsø sentrum, Scandic Ishavshotell og Tromsø lufthavn, Langnes

1200 – 1300

Lunsj

Åpning

1300 – 1315

Velkommen 

UHR og prorektor Kenneth Ruud, UiT 

1315 – 1320

Praktisk informasjon 

Forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier, UiT 

Tema: Hvor går ph.d.-utdanningen

1320– 1340

Hvor går norsk ph.d.-utdanning? 

  •  Europeisk perspektiv 
  •  Gjennomføring 
  •  Trender 

Prorektor Kenneth Ruud, UiT

1340 – 1400

Instituttsektors rolle i ph.d.-utdanningen

Leder for Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Lars Holden

1400 - 1420

Diskusjon mellom Ruud og Holden om instituttsektoren og ph.d.-utdanningen

Ordstyrer: Forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier, UiT 

1420 – 1445

Beinstrekk – kaffepause - innsjekking

 

1445 – 1515

Hvorfor en ph.d. i kunstnerisk utforskning? -Arbeidet med den nye ph.d.-graden.

Rektor Peter Tornquist, Norges musikkhøgskole

1515 – 1545

Ny studiekvalitetsforskrift og studietilsynsforskrift – hvilken betydning får disse for institusjonenes ph.d.-program? 

Tilsynsdirektør Øystein Lund, NOKUT

1545– 1615

Kaffepause – innsjekking for de som ikke allerede har gjort det

 

 Tema: Rammeverket for ph.d.-studiet

1615 - 1630

 Læringsutbyttebeskrivelser - erfaringer fra UiT

 Prorektor Wenche Jakobsen, UiT

1630 – 1655

Kvalifikasjonsrammeverket – utfordringene med læringsutbyttebeskrivelser 

Seksjonssjef for akkreditering Helén Sophie Haugen, NOKUT

1655 – 1710 

Innovasjon i ph.d.-utdanningen– slik møter NTNU kravet i kvalifikasjonsrammeverket

Seksjonssjef Astrid Vigtil, NTNU

1710 – 1725 

High North Academy – UiTs svar på kravet til generiske ferdigheter 

Koordinator Arve Lynghammar

Ettermiddagen

2000

2030

Tur for de som vil!

Aperitiff

Festmiddag

 

 Torsdag 8. juni 2017 (utsjekking av rom før kl. 09.00)

 Tema: Gjennomstrømming i ph.d.-utdanningen 

0900 – 0915 

Hva er status ved UiT? Analyse av ph.d.-studentene (ph.d.-kandidatene) ved UiT 

Underdirektør Sølvi B. Anderssen, UiT

0915 – 0935 

Disputas i tide! Suksess ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT

 Prodekan Michaela Aschan, UiT

 0940-1030

Gruppearbeid: Utveksling av erfaringer fra egen institusjon – hvilke tiltak fungerer og hvilke fungerer ikke? 

 

1030 – 1100 

Kaffepause

 

 1100 - 1120

 Oppsummering i plenum

 Prodekan Michaela Aschan, UiT

 Tema: Aktuelle spørsmål

1120 – 1135

"Shaping a framework for supervisors" - informasjon fra UHRs workshop i mai 2017

Seniorrådgiver Rakel Christina Granaas, UHR

1135– 1220 

Developing Doctoral Supervision: Evaluering av veilederutviklingskurset ved UiA, Nord og UiS, og "Train the Trainers" ved UiS 

Førsteam. Mikail Gradovski, professor Kari Søndenå og dr. Anne Lee, UiS 

1220 – 1245 

Nytt om Felles studentsystem i forvaltningen av ph.d.-utdanning

Senioringeniør Knut Løvold, CERES

1245 – 1300 

UHRs hjørne – avslutning – neste års arrangør 

 

1300 - 1400 

Lunsj og vel hjem 

 

1400 

Bussavgang fra Sommarøy Arctic Hotel til Tromsø sentum, Scandic Ishavshotell og Tromsø Lufthavn, Langnes

 
Ansvarlig for siden: Gølin Irene Larsen
Sist oppdatert: 30.06.2017 09:13