Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA) 

Ansvarlige

Prosjektet utgår fra UiT Norges arktiske universitet.

MISA 2 initieres av postdoktor/jordmor Solrunn Hansen og professor/gynekolog Jon Øyvind Odland ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges Arktiske universitet.

partnere

Nasjonale partnere er Folkehelseinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømat-forskning (NIFES), Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vi samarbeider også med University of Surrey i England.
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 14.11.2017 14:16