Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Ansvarlige

Prosjektet utgår fra UiT Norges arktiske universitet.

MISA 2 initieres av førsteamanuensis/jordmor Solrunn Hansen og professor/gynekolog Jon Øyvind Odland ved Institutt for helse- og omsorgsfag/Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges Arktiske universitet. Professor Odland er også tilknyttet NTNU.


STIPENDIAT

Jordmor Maren Johnsen er stipendiat i prosjektet fra høsten 2020. Hun forsker på næringsstoffer knyttet til reproduktiv helse.


PARTNERE

Nasjonale partnere er Folkehelseinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømat-forskning (NIFES), Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vi samarbeider også med University of Surrey i England.
Ansvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 13:02