Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Ansvarlige

Prosjektet utgår fra UiT Norges arktiske universitet.

Prosjektansvarlig for MISA undersøkelsen er Solrunn Hansen ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

MISA undersøkelsen ble i 2007 initieret av tidligere prosjektleder og gynekolog Jon Øyvind Odland, tidligere ansatt ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Professor emeritus Jon Øyvind Odland er tilknyttet NTNU og Nord universitet.


STIPENDIAT

Jordmor Maren Johnsen er stipendiat i prosjektet fra høsten 2020. Hun forsker på næringsstoffer knyttet til reproduktiv helse.


PARTNERE MISA 1

Nasjonale partnere er forskere knyttet til NILU (Norsk institutt for Luftforskning), STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge), FHI (Folkehelseinstituttet)

PARTNERE MISA 2 

Nasjonale partnere er forskere knyttet til Folkehelseinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømat-forskning (NIFES), Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vi samarbeider også med forskere knyttet til University of Surrey i England og universitetet ved Færøyene.
Ansvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 31.05.2024 14:18