Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

Om prosjektet

Målet vårt er å finne ut hvordan man best kan legge til rette for et godt levesett hos kvinner slik at et fremtidig barn får en sunn start på livet.

MISA 1 (2007-2009, 2015)

MISA 1  - med sitt fokus på miljøgifter i svangerskapet og ammeperioden ble gjennomført i perioden 2007 til 2009. I alt 515 kvinner deltok. Ytterligere 50 kvinner ble inkludert i 2014/2015 fra Bodø, men med kun en måling avgrenset til svangerskapet. Undersøkelsen MISA 1 har gitt oss viktige svar på nivåer av miljøgifter hos kvinner i Nord  og hvilken risiko vi utsetter våre barn for.  Vi fant for det meste lave nivåer av miljøgifter hos gravide, men med fortsatt grunn til overvåking.

MISA 2 (2017 - pågående)

MISA 2 (2017)-  Kosthold - livsstil - miljøgifter ble lansert høsten 2017. Undersøkelsen har et utvidet fokus på det totale miljøet som gravide kvinner tilbyr seg selv og barnet i magen og under amming, men tar også temperaturen på livsforholdene til unge kvinner som enda ikke har fått sitt første barn. Hittil er unge fertile kvinner i Hammerfest og Bodø inkludert, samt gravide kvinner i Bodø.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / UiT Norges arktiske universitet

Formålet med undersøkelsen

Målet vårt er å finne ut hvordan man best kan legge til rette for mors helse slik at barnet får en sunn start på livet.

Vi ønsker å:

 • Kartlegge ernæring, livsstil, miljøgifter og helse hos kvinner med tanke på at dere er morgendagens mødre, gravide eller ammende. Studere hver faktor alene, men også i lys av hverandre.
 • Særskilt kartlegge hva som tilføres av både næringsstoffer og miljøgifter gjennom kosten og måling av nivåer i urin, blod, negler og hår.
 • Måle i ulikt materiale som hår, negler og urin hva som tilføres barnet av næringsstoffer og miljøgifter gjennom morsmelk og svangerskapet.
 • Undersøke sammenhengen mellom nivåer av næringsstoffer og miljøgifter mot stoffskifte, andre hormoner og relaterte faktorer.
 • Undersøke kvinners kunnskap, atferd og holdninger til levevaner og helse knyttet til fertilitet eller reproduksjon.
 • Lagre prøvemateriale i biobank for å ha mulighet til å analysere på andre faktorer som kan ha innvirkning på fertil helse,  svangerskap eller ammeperiode.
 • Lage grunnlag for oppfølgingsstudier gjennom et eventuelt senere svangerskap for å vurdere sammenhengen mellom pre-gravid status og status i svangerskapet med hensyn til ernæring, livsstil, miljøgifter og svangerskapsutfall.
Hvem kan delta
 • Unge kvinner mellom 18-30 år, ikke gravid og som aldri tidligere har født barn, men kan tidligere ha vært gravid 
 • Gravide kvinner fra 1. trimester og før uke 20 av svangerskapet
 • Ammende kvinner oppstart uke 8 etter fødselen

Vi spør deg om

 • Å svare på spørreskjema
 • Å avgi en prøve av blod, urin, hår og negler
 • Å måle høyde og vekt i forbindelse med prøvetakingen.
 • For et lite utvalg ber vi også om en utvidet undersøkelse som innebærer en kostholdsdagbok over 4 dager med daglige urinprøver.
 • For undersøkelse av ammende kvinner ber vi også om prøver av morsmelk og  prøver av barnet (urin hår, negler). Målinger av både mor og barn gjøres 8 uker og 4 måneder etter fødselen.

Forberedelser til undersøkelsen

 • Inntil undersøkelsen, lev som du vanligvis pleier å gjøre uten å endre på vaner.
 • Du kan spise og drikke som normalt før blodprøvetakingen.
 • Spar helst tånegler (og fjern neglelakk) optimalt i to uker før, slik at du kan klippe av negler på undersøkelsesdagen (på stasjonen)
 • Vekt og høyde måles med lett påkledning og uten sko eller hodeplagg.

Hvordan undersøke

Ernæringsbalansen vurderes gjennom en grundig kartlegging av kostholdet kombinert med målinger av makro- og mikronæringsstoffer i biologisk materiale som foreksempel blod, urin, hår og negler. Næringsstoffer er karbohydrater, proteiner (også aminosyrer), fett (også fettsyrer), mineraler, sporstoffer og vitaminer. Andre målinger er bloddprosent og immunstatus.

Miljøgifter (organiske og giftige metaller) måles i biologisk materiale. Livsstilsfaktorer vurderes ved rapporterte levevaner samt målinger av høyde og vekt.

Vi spør deg også om:

 • Å oppbevare prøvematerialet i MISAs biobank ved UiT for framtidige analyser.
 • At prøvematerialet kan sendes avidentifisert til utlandet når det er nødvendig av hensyn til å få utført analyser av prøvene og for kvalitetskontroll. 
 • Tillatelse til å koble data fra dette prosjektet mot data fra andre MISA-studier og andre nasjonale eller internasjonale prosjekter med tilsvarende formål som skissert for denne studien.
 • For gravide og ammende kvinner: Tillatelse til å koble innsamlede opplysninger om deg og barnet fra dette prosjektet mot Medisinsk fødselsregister vedrørende data fra pågående og eventuelt tidligere svangerskap og fødsler, Nyfødtscreeningsregisteret som gir prøvesvar på barnets stoffskifte.
 • Tillatelse til å oppdatere din adresse gjennom Statistisk sentralbyrå til bruk ved framtidig utsending av prosjektnytt. Datatilsynet har godkjent koblingen.
 • Å sende deg påminning per e-post eller SMS dersom besvarelse av spørreskjema uteblir.
 • At du ved et fremtidig svangerskap så tidlig som mulig kan tenke deg å kontakte oss for ny undersøkelse for tilsvarende prosjekt for gravide. Du forplikter deg ikke til å delta i dette, men kan ta stilling til deltagelse når det er aktuelt.
Frivillighet

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig og bygger på skriftlig informert samtykke. Alle data behandles strengt fortrolig med begrenset tilgang for prosjektgruppe og enkeltforskere. Resultater blir formidlet slik at ingen opplysninger kan føres tilbake til enkeltpersoner. Dersom du blir med, kan du trekke deg uansett tidspunkt og uten begrunnelse eller konsekvenser for deg. Inntil publisering, kan du be om at dine opplysninger og prøvesvar slettes. Dersom du sier ja til å delta i studien, ber vi deg om å underskrive samtykke i forbindelse med oppstart.

Konfidensialitet

Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt og etter regler fra Datatilsynet. Opplysninger om deg blir avidentifisert med et eget løpenummer. Det betyr at ingen opplysninger merkes med navn og fødselsdato men med et nummer på prøver, spørre-skjema og opplysninger fra registre. Koblings-nøkkel oppbevares trygt i egen database på UiT med begrenset og overvåket tilgang.

Innsyn

Dine opplysninger vil kun bli brukt til forskning. Du har rett til innsyn i hva som er registrert om deg og mulighet til å korrigere opplysninger.

Undersøkelsen er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Nord). Hvis det senere blir aktuelt å bruke prøvene til andre problemstillinger enn skissert her, vil det kun skje etter ny vurdering av REK.

Prosjektslutt

Prosjektslutt er satt til 2033. Etter dette slettes koblingsnøkkelen, men materialet kan fortsatt brukes til videre forskning.


KONTAKT for deltagelse

Førsteamanuensis

Solrunn Hansen

776 20740Ansvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 12.06.2023 13:31