http://www.uv.uio.no/ils/om/sfu/samarbeid/" /> http://www.uv.uio.no/ils/om/sfu/samarbeid/" /> Lærerutdanning i en forandringstid (LIFT) | UiT
Lærerutdanning i en forandringstid (LIFT)

LIFT-aktuelt

Kick-Off seminar for ProTed, Senter for fremragende utdanning: Oslo og Tromsø 3. mai 2012 Lift er en av forskergruppene som samarbeider med det nye Senter for fremragende utdanning, ProTed, http://www.uv.uio.no/ils/om/sfu/samarbeid/

 

*************************

Mary-markering fredag13. april 2012

Åpen fagdag

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk,

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø

 

Tid: 09.15-15.00      Rom: Qvigstadauditoriet (DU01), Mellomveien 110

Mottakelse 15.30-20.00 (Forhåndspåmelding til mottakelsen)

 

Fredag13. april 2012 arrangeres”Mary-markering” på Universitet i Tromsø i anledning av

at dosent i pedagogikk dr. Mary Brekke går av med pensjon. Se vedlagte program.

Den faglige markeringen er åpen for alle og foregår på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Mellomveien 110, Qvigstadauditoriet, fra klokken 09.15. Dagen avsluttes med en mottakelse i Mellomveien 110 klokka 15.30. Av hensyn til bestilling av mat er det påmelding til mottakelsen til Andreas Galåen

på e-post andreas.galaen@uit.no innen 9. april.

I forbindelse med markeringen har biblioteket ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk laget en bokutstilling med dosent dr. Mary Brekkes arbeider. Utstillingen kan sees ved inngangen til biblioteket fra onsdag 11. april.

 

****************************** 

 

Forskningsseminar v/ ILP i regi av LIFT, fredag 27. januar 2012:

Kl 1300: - 1400:  Matts Mattsson “Det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskning i skolens hverdag” inkludert 15 minutter til diskusjon. 

Kl 1400 – 1500: Odd Arne Thunberg “Læringskafé som metode for datainnhenting” inkludert 15 minutter til diskusjon******************************UiT har fått Norges første senter for fremragende utdanning. Senteret er et samarbeid med UiO. Universitetene får fire millioner i året, i inntil ti år, for å gjøre norsk lærerutdanning bedre.

Maja Sojtaric 15.12.2011 14.17

Centre for Professional Learning in Teacher Education (ProTed) heter samarbeidsprosjektet som nå får status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Det er en nasjonal prestisjeordning og statusen tildeles til et miljø som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanninga.

ProTed skal utvikle en forskningsbasert og helhetlig lærerutdanning. I tillegg skal senteret bidra til å utvikle og spre kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring.

Senteret skal vere etablert og klart for drift innen sommeren neste år. Senterstatus gjelder fra og med studieåret 2011/2012 til og med studieåret 2015/2016, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år. Senteret får et årlig tilskudd på fire millioner kroner.

Komiteen fremhever særlig samarbeidsviljen mellom universitetene som et positivt trekk ved senteret.

"Komiteen mener at senterets potensial for spredning av kunnskap vil styrke kvaliteten i lærerutdanningen nasjonalt. Dette potensialet er blant anna basert på samspillet mellom de to universitetene og senterets sterkt innovative karakter", sier lederen for den sakkyndige komiteen, Jørgen Thorslund i en pressemelding fra NOKUT.
Ansvarlig for siden: Langseth, Sigurd
Sist oppdatert: 09.05.2017 13:19