Lærerutdanning i en forandringstid (LIFT)

Historikk - Arrangementer og seminarer

Forskergruppa hadde sitt første møte 15. september 2011. Møtet ble ledet av instituttleder Sonni Olsen.

Arrangementer

13.04.2012 Mary-markering fredag13. april 2012. Åpen fagdag. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø. Tid: 09.15-15.00 Rom: Qvigstadauditoriet (DU01), Mellomveien 110. Mottakelse 15.30-20.00. Se vedlagte program.

27.01.2012 Forskningsseminar ILP: Matts Mattsson “Det vitenskapsteoretiske grunnlaget for forskning i skolens hverdag” og Odd Arne Thunberg “Læringskafé som metode for datainnhenting

28.10.2011 Gjesteforelesning for praksislærere og alle på campus Mellomveien ved Professor Ingela Josefson. Tema: Känslans skärpa Tankens inlevelse - Om mötet mellan olika kunskapsformer

BUDSJETT JANUAR-JULI 2012

 

 

 

LIFT-seminarer

2011

8. november 2011  Tema: "Medforfatterskap" ved postdoktor Anne Grete Danielsen.                                                                                                                   Dagsorden Referat

6. desember 2011  Tema: Miniforelesning ved professor Jens Ivar Nergård: “Klasserommets etnografi. Feltarbeid i eget praksisfelt”                                                                                      Dagsorden Referat

2012

17. januar 2012  Tema: Miniforelesning ved professor Tom Tiller: "Tanker om og erfaringer fra forskende partnerskap i offentlig sektor"                                                                         Dagsorden Referat

14. februar 2012  Tema: Miniforelesning ved professor May Britt Postholm: "Forskeren i møte med praksis"                                                                                                           Dagsorden Referat

13. mars 2012  Tema: Miniforelesning ved professor Hilde Sollid: "Om intervju som egnet metode i klasseromsforskning"                                                                                                 Dagsorden Referat

8. mai 2012  Tema: Miniforelesning ved førstelektor Karin Rørnes: "Dialogkonferanser" Dagsorden Referat

2. oktober 2012 Tema: Miniforelesning ved universitetslektor Tove Holmbukt: "Tverrfaglighet i læringsarbeid"

14. november 2012 Tema: Forelesning ved professor Mads Hermansen: "Læringsledelse"

6. desember 2012 Tema: Miniforelesning ved førsteamanuensis Annelise Brox Larsen og universitetslektor Ingrid Jakobsen: "Teaching Literature to Young Adults: Identity, Ethnicity and the Reader"

2013

23. januar Tema: Rachel Jakhelln, ProTed, og Kristin Skaalvik, Universitetsskoleprosjektet: "Samarbeid mellom LIFT-ProTed-Universitetsskoleprosjektet: Muligheter og grenseoppganger"

4. mars Tema: Forelesning ved Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag: "Hvordan forsker vi på vår egen utdanning - med praksis i fokus: Hvordan kan vi jobbe med å fremme refleksjonsprosesser i møte mellom teori og praksis?"

Miniforelesning ved stipendiat Yvonne Sørensen: "Jeg er, derfor tenker jeg"

Miniforelesning ved stipendiat Annfrid Rosøy Steele: "Dialogkonferanser i lærerutdanninga som empiri. Noen refleksjoner"

Forelesning ved Rachel Jakhelln, leder ProTed: "Nye forventninger til praksis; hvordan arbeider vi med dette?"

8. mai Tema: Innlegg ved dosent Karin Rørnes "Lærerstudenten som forsker", Miniforelesning ved førstelektor Audhild Nedberg og universitetslektor Kari-Anne Sæther "Å forske med studentene"
Ansvarlig for siden: Langseth, Sigurd
Sist oppdatert: 09.05.2017 13:19