Språk og samfunn

Aktivitetar

 

ForskningsdageneISS.jpg (Bredde: 560px)
Medlemmer frå Språk og samfunn i full sving på Forskingstorget hausten 2010.

 

Forskingsgruppa samla seg om desse hovudaktivitetane:

  • Språk og samfunngruppas kveldsseminar
  • Sommerfeltforelesninga
  • Seminar om nordnorske språkforhold
  • LAIDUA - Language and identity encounters in the urban arctic
  • Tre seminar om språkkontakt (2009-2011)

 

Forskingsformidling:

Språk og film, hausten 2013

Språk og samfunn bloggar på forskning.no

Språk og samfunn bidro med stand på Forskingstorget under Forskingsdagane i Tromsø hausten 2010.

Åse Mette Johansen skriv på Forskarbloggen til HSL-fakultetet:

Tid for nidartur - og mer kunnskap om nordnorske etnolekter.
Ansvarlig for siden: Sollid, Hilde
Sist oppdatert: 24.03.2015 00:07