Prematurprosjektet - Nyheter

Prematurprosjektet - medarbeidere

Daglig_leder_Jorunn
Jorunn Tunby
Koordinator
Koordinator for ”Prosjekt tidlig intervensjon 2000” Jorunn Tunby, forskningssykepleier og klinisk spesialist i barnesykepleie Universitetssykehuset i Nord-Norge

Prosjektmedarbeidere
Styret
Prosjektmedarbeidere
Her representert ved barnelegene overlege Lauritz Bredrup Dahl og overlege Per Ivar Kaaresen, professor i barnepsykologi John Rønning som er faglig leder for prosjektet, avdelings-sykepleier Nina B. Cheetham, stående. Sittende Jorunn Tunby med forsknings-assistenten, barnesykepleierne Randi Berg Høier, Inger Pauline Landsem og Hilde Sletvold. Professor Stein Erik Ulvund, intervensjons-sykepleierne Anne Uhre, Kirsti Vikhammer og Unni Byrknes var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Vedlegg:


Ansvarlig for siden: Tunby, Jorunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 10:52