Prematurprosjektet - Nyheter

Prematurprosjektet - metoder

Sykepleieren viste foreldrene barnets fysiologiske/indre balanse, motoriske kapasitet og evne til å regulere sine atferdstilstander gjennom tidlig-intervensjons-metoden. I tillegg fikk foreldrene se barnets evne til oppmerksomhet og samspill. I forskningsprosjektet har sykepleieren og foreldrene 7 timer til rådighet den siste uka før planlagt hjemreise.

Etter den første undersøkelsen gikk man systematisk igjennom barnets systemer for fysiologisk likevekt/indre balanse, barnets motoriske system og observasjon og regulering av barnets atferdstilstander/stadier i søvn og våkenhet.
Deretter prøvde vi å finne barnets våkne fase og se barnets evne til samspill. Ofte ble foreldrene overrasket over barnets kapasitet, fordi de sjelden så barnet våken og at hun svarte på utfordringen med å la øynene følge ansiktet til mor eller en leke. Disse våkne periodene er ofte kortvarige. Foreldrene oppfordres til å benytte disse ”gyldne øyeblikkene”.

Den nest siste timen på sykehuset handlet om å gjenkjenne barnets signaler i en det daglige stellet. Foreldrene valgte ofte en situasjon hvor de opplevde stress. Ofte bade-/stellesituasjonen. Med enkle grep kan vi gjøre stellet til en god opplevelse for både barnet og foreldrene. Siste timen var en forberedelse på hjemreisen, en gjennomgang av det vi hadde lært av barnet, og foreldrene hadde ofte spørsmål og tanker i forbindelse med å reise hjem.

I prosjektet reiste vi på hjemmebesøk etter ca. tre dager. Tilpasningen til hverandre i hjemmet var hovedtema. Ved andre hjemmebesøk etter to uker, var lek temaet. Ved tredje hjemmebesøk etter en måned, var temperament temaet, og ved fjerde og siste besøk etter tre måneder, oppsummering og avslutning.

Den viktigste oppgaven med hjemmebesøkene var å støtte følelsen av kontroll og selvtillit.


Neonatal Behavioural Assessment Scale eller "Brazelton"

Neonatal Behavioural Assessment Scale, NBAS eller "Brazelton" etter
T. Berry Brazelton som har gitt navnet til metoden.

NBAS er et forskningsinstrument hvor man får et mål på barnets kapasitet før en evt intervensjon eller man kan sammenligne grupper man ønsker å studere.

I vårt forskningsprosjekt har vi undersøkt alle barn som er med i prosjektet, både premature og fullbårne. Vi ønsket et mål som kunne si noe om barnas funksjonsnivå så tidlig som mulig.

NBAS er også i bruk som en klinisk undersøkelsesmetode – i hovedsak i miljøet rundt Brazelton Institute - Cildrens Hospital i Boston.

  • The Brazelton Institute

    Brazelton Instituttet har de seinere år også utviklet metoden som en veiledningsmetode for foreldre, hvor foreldrene deltar ved en undersøkelse og får veiledning i å se barnets reaksjoner og respondere riktig i forhold til barnets signaler, ikke ulikt hva vi gjorde i intervensjonsgruppa i Prematurprosjektet.

Vedlegg:


Ansvarlig for siden: Tunby, Jorunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 10:52