Prematurprosjektet - Nyheter

Prematurprosjektet - samarbeid

 Prosjekt ekstrem prematur

Prosjekt ekstrem prematuritet er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom alle barneavdelingene og de fleste fødeavdelingene i Norge, og Medisinsk fødselsregister.

Hensikten er å få bedre kunnskap om hva som bestemmer levedyktighet og senere funksjonsnivå hos ekstremt for tidlig fødte barn, og hvordan barna og familiene best kan hjelpes.

Alle barn i Norge med en fødselsvekt under 1000 gram eller med en svangerskapsalder på 22-27 uker født i perioden 1.1.99- 31.12.2000 var målgruppen for denne studien. Barnas utvikling er fulgt og følges fortsatt opp gjennom barneårene.


Prosjektgruppa i STHF

Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark HF har et prosjekt i utvikling som bygger på ideen bak Prematurprosjektet i Tromsø. Prosjektgruppa ved STHF starter en foreldreopplæring som er hentet fra intervensjonsmetoden i Prematurprosjektet. Oppfølgingen etter sykehusoppholdet bygger også på Prematurprosjektets erfaringer

Prosjektgruppa i STHF

Anne Lene Flatebø, vernepleier og Tone Mari Steinmoen fysioterapeut, Mariann Abrahamsen sykepleier/daglig leder i prosjektet ved STHF i Skien


Oppdrag hos Nyfødt-intensiv ved SiR 

Tove Torbjørnsen og Eli Sanne

Tove Torbjørnsen og Eli Sanne 

Samspillsveiledning var ønsket som tema  
for undervisningen for personalet ved
Nyfødt-intensiv i Stavanger.

Oppfølgingssykepleier Tove Torbjørnsen 

og undervinings-sykepleier Eli Sanne
organiserte undervisningen og den
praktiske veiledningen hvor
Prematur-prosjektets metode for
samspillsveiledning ble brukt som grunnlag.
 

 

 


 Hospitering fra Lillehammer

Randi Bragelien

Randi Bragelien


Randi Bragelien
, Barnefysioterapeut fra
Sykehuset Innlandet, Lillehammer på
hospitering ved Nyfødt Intensiv,
Barneavdelingen ved UNN i Tromsø.
Foredraget til barnelege Per Ivar
november 2004 vekket interessen for
Tidlig Intervensjons Prosjektet i Tromsø.

 

 

 

 


 Intervensjonstudie ved Sykehuset Buskerud HF

Forskningsprosjekt :Foreldrerettet intervensjon på intensivavdeling for nyfødte, er ledet av psykologspesialist Nancy Moss, Sykehuset Buskerud HF, BUPA Drammen.

I februar 2004, basert på ”Prosjekt tidlig intervensjon 2000” hadde spesialsykepleierne Randi Berg Høier og Anne Uhre fra Prematurprosjektet i Tromsø samspillsveiledning og praktisk demonstrasjon i grupper som ledd i oppstarten av prosjektet i Buskerud.

 

 

 

 

 


Vedlegg:


Ansvarlig for siden: Tunby, Jorunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 10:52