Prematurprosjektet - Nyheter

Prematurprosjektet - publikasjoner

Early Intervention in Families with Preterm Infants: A Review of Findings from a Randomized Controlled Trial Following Children Up to 9 Years of Age
Stein Erik Ulvund
Children, march 2022

Stability and Change in Longitudinal Associations between Child Behavior Problems and Maternal Stress in Families with Preterm Born Children, Follow-Up after a RCT-Study
Inger P. Landsem et al.
Children, januar 2019

Does An Early Intervention Influence Behavioral Development Until Age 9 in Children Born Prematurely?
Inger Pauline Landsem et al.
Child Development, April 2015

Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial.
Inger Pauline Landsem et al.
Health and Quality of Life Outcomes (2015) 13:25
HQLO, Februar 2015

Early intervention program reduces stress in parents of preterms during childhood, a randomized controlled trial.
Inger Pauline Landsem et al.
Trials 2014, 15:387
Trials, Oktober 2014

Cognitive outcome of early intervention in preterms at 7 and 9 years of age: a randomized controlled trial.
Lisbeth Hauglann et al.
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, September 2014

Regulatory competence and social communication in term and preterm infants at 12 months corrected age. Results from a randomized controlled trial.  
Kåre S. Olafsen et al.
Infant Behavior and Development, 35, 140-149,
Januar 2012

Early intervention improves behavioral outcomes for preterm infants: randomized controlled trial.
S. Marianne Nordhov et al 
Pediatrics Jan 2012

A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Cognitive and motor outcomes at 3 years corrected age and 5 years.
S.Marianne Nordhov et al.
"Pediatrics" okt. 2010

A randomised study of the impact of a sensitising intervention on childrearing attitudes of parents of low birth weight preterm infants.
Marianne Nordhov et al.
"Scandinavian Journal of Psychology"
okt. 2010

Behavioural Outcomes and Perinatal Development.
Kåre S. Olafsen et al.
Nova Acta Leopoldina, 112, 105-110.
Artikkel fra foredraget ved det internasjonale symposiet i Greifswald i sept. 2009

Maternal ratings of infant regulatory competence from 6 to 12 months: Influence of stress, birth-weight and intervention. A randomized controlled trial.
Kåre S. Olafsen et al.
Infant behavior & development Vol 31 2008

A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Outcome at 2 years
Per Ivar Kaaresen et al.
Early Human Development Mar 2008

Infant responsiveness and maternal confidence in the neonatal period.
Kåre S. Olafsen et al.
"Scandinavian Journal of Psychology" Oct. 2007

Joint Attention in Term and Preterm Infants at 12 Months Corrected Age: The Significance of Gender and Intervention Based on a Randomized Controlled Trial.
Kåre S. Olafsen et al.
Infant Behavior & Development Des 2006

A randomized controlled trial of the effectiveness of an early intervention program in reducing parenting stress after preterm birth.
Per Ivar Kaaresen et al.
Pediatrics Juli 2006

Pre-prematurprosjekt studie:
Emotional, Behavioral, Social and Academic Outcomes in Adolescents Born With Very Low Birth Weight.
Lauritz Bredrup Dahl et al.
Pediatrics August 2006


Hovedoppgaver psykologi

Hovedoppgave for graden Cand. Psychol. UiTø 2009
"Bruk av vekstkurvemodeller for å beskrive endring i foreldrestress med temperament og fødselsvekt som prediktorer. Effekt av et intervensjonsprogram for foreldre til premature barn.
Bente Ødegård og Marit Øygård Andreassen

Hovedoppgave for graden Cand. Psychol. UiTø 2004
"Sosial kommunikasjon hos premature med ekstrem lav fødselsvekt ved ett år: Betydningen av kjønn, kognitive prestasjoner og temperament ved seks måneder.
Marita Haugen og Trude Kiil

Hovedoppgave for graden Cand. Psychol. UiTø 2002
"Parents of premature and full-term infants: Predictors of stress in parent-child relationship"
Lisbeth V. Hauglann og Sissel Nedrebø


Intervju-undersøkelse

Rapport fra en intervjuundersøkelse blant foreldre som er med i prosjektet "Tidlig intervensjon 2000"
Kari Birkelund Olsen, Sykepleierutdanningen, Høgskolen i Tromsø. November 2006

 

Vedlegg:


Ansvarlig for siden: Tunby, Jorunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 10:52