Prematurprosjektet - Nyheter

Prematurprosjektet - Om prosjektet

”Prosjekt tidlig intervensjon 2000” i Tromsø har som mål å lære mest mulig om premature barns utvikling, og å teste ut effekten av tidlig intervensjon. Premature barn preges av umodenhet i alle vitale systemer ved fødselen, og pleien av barnet må planlegges og gjennomføres med stor varsomhet for ikke å påføre barnet skade.

Erfarne barnesykepleiere gjennomgikk et kurs i tidlig-intervensjons-metoden, en metode som har sitt utspring i NBAS, Neonatal Behavioural Assessment Scale, utviklet ved Brazelton Instituttet ved Harvard Medical School i Boston.
Prosjektet ble gjennomført sammen med foreldrene, en strukturert undersøkelse, hvor barnets fysiologiske/indre balanse, motoriske kapasitet og evne til å regulere sine atferdstilstander kom til syne. Intervensjonen foregikk en time hver dag siste uke før avreise, og deretter var det tett oppfølging med flere hjemmebesøk. Barnet ble i utgangspunktet fulgt opp ved ett, to, tre, fem og sju års alder. Dette har gitt verdifull informasjon om hva som er viktig i den fremtidige oppfølgingen av for tidlig fødte barn.
Prosjektet er blitt utvidet til å også følge opp ved ni, tolv og seksten.


Prosjektet har medført utvidet samarbeid mellom flere avdelinger, og mellom klinikk og forskning.


Vedlegg:


Ansvarlig for siden: Tunby, Jorunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 10:52