Podium – FoU-magasin fra Musikkonservatoriet

Podium – FoU-magasin fra Musikkonservatoriet

En viktig del av FoU-virksomheten ved våre utdannings­institusjoner er formidling. I kunstfaglig sammenheng uttrykker man seg ofte i form av konserter, forestillinger, utstillinger, mes­terklasser og lignende.

I de utøvende fagene er dette sentrale og nødvendige måter å uttrykke innsikt og nyskaping på. Disse ut­trykkene er dessverre ikke alltid allment tilgjengelig. Enten fordi de foregår bare én gang og på ett sted, eller fordi man ikke møtes med forståelse blant dem man forsøker å kommunisere med. FoU-magasinet Podium har til hensikt å bidra til formidlingen av FoU-arbeider gjennom ord og bilder.

Podium har som mål å gi uttrykk for noe av det som rø­rer seg i det faglige miljøet ved Musikkonservatoriet ved UiT. Med forbehold om at mye av det vi jobber med som kunstfaglig institusjon ikke kan festes på papir, tar vi sjansen på å uttrykke oss i tekst og bilder, men med noen henvisninger til lyd­festet materiale på nettet.

Vi søker å informere, men også å inspirere og diskutere, i forhold til kunstfaglige FoU-prosjekter, med utgangspunkt i det som skjer i Tromsø.

Tidligere utgaver av magasinet finner du her på siden.

Bjarne Isaksen – redaktør

Forside Podium nr. 13


Podium nr. 13 (PDF)

Podium nr. 12 (PDF)

Podium nr. 11 (PDF)

Podium nr. 10 (PDF)

Podium nr. 9 (PDF)

Podium nr. 8 (PDF)

Podium nr. 7 (PDF)

Podium nr. 6 (PDF)

Podium nr. 5 (PDF)

Podium nr. 4 (PDF)

Podium nr. 3 (PDF)

Podium nr. 2 (PDF)

Podium nr. 1 (PDF)Ansvarlig for siden: Bjarne Isaksen
Sist oppdatert: 23.03.2021 10:13