Podium – FoU-magasin fra Musikkonservatoriet

Podium – FoU-magasin fra Musikkonservatoriet

En viktig del av FoU-virksomheten ved våre utdannings­institusjoner er formidling. I kunstfaglig sammenheng uttrykker man seg ofte i form av konserter, forestillinger, utstillinger, mes­terklasser og lignende.

I de utøvende fagene er dette sentrale og nødvendige måter å uttrykke innsikt og nyskaping på. Disse ut­trykkene er dessverre ikke alltid allment tilgjengelig. Enten fordi de foregår bare én gang og på ett sted, eller fordi man ikke møtes med forståelse blant dem man forsøker å kommunisere med. FoU-magasinet Podium har til hensikt å bidra til formidlingen av FoU-arbeider gjennom ord og bilder.

Podium har som mål å gi uttrykk for noe av det som rø­rer seg i det faglige miljøet ved Musikkonservatoriet ved UiT. Med forbehold om at mye av det vi jobber med som kunstfaglig institusjon ikke kan festes på papir, tar vi sjansen på å uttrykke oss i tekst og bilder, men med noen henvisninger til lyd­festet materiale på nettet.

Vi søker å informere, men også å inspirere og diskutere, i forhold til kunstfaglige FoU-prosjekter, med utgangspunkt i det som skjer i Tromsø.

Tidligere utgaver av magasinet finner du her på siden.

Maria Medby Tollefsen – redaktør

Forside Podium nr. 13


Podium nr. 15 (PDF)

Podium nr. 14 (PDF)

Podium nr. 13 (PDF)

Podium nr. 12 (PDF)

Podium nr. 11 (PDF)

Podium nr. 10 (PDF)

Podium nr. 9 (PDF)

Podium nr. 8 (PDF)

Podium nr. 7 (PDF)

Podium nr. 6 (PDF)

Podium nr. 5 (PDF)

Podium nr. 4 (PDF)

Podium nr. 3 (PDF)

Podium nr. 2 (PDF)

Podium nr. 1 (PDF)Ansvarlig for siden: Tollefsen, Maria Medby
Sist oppdatert: 20.10.2023 10:27