Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Musikkonservatoriet maria.m.tollefsen@uit.no +4777660535 92282769

Maria Medby Tollefsen


Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.

Stillingsbeskrivelse

Maria Medby Tollefsen er emneansvarlig for hørelæreundervisningen ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Hun underviser i emnet Lytting og gehør på bachelorstudiet i musikkutøving og i emnene Egne ferdigheter og Gehørmetodikk på masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis

Maria er studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving.

Marias forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt utvikling av undervisningsmetodikk og rundt bruken av digitale læringsressurser i undervisningssammenheng. Hun er aktiv når det gjelder å videreutvikle gehørfaget gjennom produksjon av nytt læremateriale, deriblant multimedialt digitalt materiale.

 Hjemmeside: https://mariamedbytollefsen.com


 • Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen :
  Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Maria Medby Tollefsen, Charlotte Thingelstad :
  MUSed- studentaktiv læring i musikkutdanning.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Strategies for learning meters and basic rhythm patterns
  2024
 • Maria Medby Tollefsen :
  The relative number system – a tool for melodic understanding, reading, writing and developing inner hearing
  2024
 • Maria Medby Tollefsen :
  Developing non-tonal musical skills through working with basic structures
  2024
 • Maria Medby Tollefsen :
  Heteropodic meters in class
  2024
 • Maria Medby Tollefsen :
  Digitalt grunnkurs i gehør og musikkteori - populærvitenskapelig artikkel
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2023
 • Maria Medby Tollefsen :
  Podium 2023: Kunsten å endre
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2023
 • Maria Medby Tollefsen, Esa Lilja, Laura Gorbe-Ferrer :
  Opptaksprøven i teori og gehør i høyere musikkutdanning - et prosjekt i fire stadier
  2023
 • Maria Medby Tollefsen :
  Digitalt grunnkurs i gehør og musikkteori - prosess og resultat
  2023
 • Maria Medby Tollefsen :
  Harmony- singing and improvising as tools for strengthening the understanding and inner hearing of harmony
  2023
 • Maria Medby Tollefsen, Carlo Vincenzo Allemano, Anne Lise Sollied :
  Apokalypsens riddere
  2023
 • Maria Medby Tollefsen :
  Strategies for learning meters and basic rhythm patterns
  2023
 • Laura Gorbe-Ferrer, Maria Medby Tollefsen, Esa Olavi Lilja :
  Las pruebas de acceso en la enseñanza superior en Noruega. Primeros pasos hacia una revisión sistemática
  2023
 • Maria Medby Tollefsen :
  Polyrhytms - a top down approach
  2023
 • Maria Medby Tollefsen :
  Developing non-tonal musical skills through working with basic structures
  2023
 • Maria Medby Tollefsen :
  The relative number system - a tool for melodic understanding, reading, writing and inner hearing
  2023
 • Maria Medby Tollefsen, Laura Gorbe-Ferrer, Esa Olavi Lilja :
  The entrance exams for higher music education in Norway - a project in four stages
  2023
 • Maria Medby Tollefsen, Michael Strobelt :
  Sharing the Podium - prosess og resultat
  2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Tribute to John William
  2022
 • Maria Medby Tollefsen, Andreas Fliflet :
  Digitalt grunnkurs i gehør og musikkteori
  2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Koronatilpasset opptaksprøve
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Score reading with transposing instruments and various clefs.
  2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Sharing the Podium
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Polyrhythms – a top-down approach
  2022
 • Maria Medby Tollefsen :
  Partituret- dirigentens beste venn!
  2021
 • Maria Medby Tollefsen :
  La Traviata. Fullscenisk fremføring av operaen under Arktisk operafestival. Rolle: dirigent.
  2021
 • Hilde Synnøve Blix, Maria Medby Tollefsen :
  Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning
  2021
 • Maria Medby Tollefsen :
  Music by numbers- an introduction to the Scandinavian number methodology
  2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  Takt og tone, tone og takt
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  An approach to wholoetone tonality
  2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  Changing meters-let’s play!
  2020
 • Michael Strobelt, Maria Medby Tollefsen :
  Sharing the Podium - peer learning i dirigentutdanning
  2020
 • Maria Medby Tollefsen :
  En masterplan
  2019
 • Maria Medby Tollefsen :
  Digitale løsninger på didaktisk-metodiske utfordringer i hørelæreundervisning
  2019
 • Maria Medby Tollefsen :
  Musicificium
  2018
 • Bjarne Isaksen, Michael Strobelt, Bengt Arve Haugseth, Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen, Kristina Junttila m.fl.:
  The critical potential of music and performing arts education
  2017
 • Maria Medby Tollefsen :
  A critical-pedagogical perspective on digital learning resources in higher music education
  2017
 • Maria Medby Tollefsen :
  Notekyndighet-med gehøret i behold
  2017
 • Maria Medby Tollefsen :
  Musicificium
  2017
 • Maria Medby Tollefsen, Hilde Synnøve Blix :
  Læringsressurser på nett som pedagogiske verktøy
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016
 • Maria Medby Tollefsen :
  Musikkeksempler.no
  2016
 • Maria Medby Tollefsen :
  Presentasjon av FoU-arbeidet Harmoniske vendinger
  2016
 • Maria Medby Tollefsen :
  Harmoniske vendinger
  2015
 • Maria Medby Tollefsen :
  Harmoniske vendinger-et pågående digitalt FoU-arbeid
  2015
 • Maria Medby Tollefsen :
  I skjønn harmoni
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2015
 • Maria Medby Tollefsen :
  Operaball
  2014
 • Maria Medby Tollefsen :
  Hørelære-et mangeartet fag
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Tollefsens forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt undervisningsmetodikk og utarbeidelse av læremateriale. Hun er med i prosjektet MusEd, hvor hun forsker på undervisningsmetodikk i ensembleledelse, samt leder et utviklingsarbeid der revisjon og videreutvikling av dagens eksamensformer i hørelære er målet.

  Tollefsen står bak nettstedene Musicificium og Harmoniske vendinger, som begge tilbyr undervisningsmateriale i hørelære.

  Undervisning

  Tollefsen underviser hørelære (Lytting og gehør) og ensembleledelse på bachelorstudiet i musikkutøving. Hun underviser også emnene Egne ferdigheter og gehørmetodikk på Masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis, samt at hun veileder masterstudentene i deres undervisningspraksis.

  Hun er emneansvarlig for hørelære og ensembleledelse.


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  https://mariamedbytollefsen.com