Om ILP-nybygget – studiested Tromsø

Om ILP-nybygget – studiested Tromsø

ILP-bygget i Tromsø lokalisert i Universitetsvegen 39 er på 6 etasjer, hvorav de 3 nederste inneholder rom for undervisning og de 3 øverste inneholder kontorer for ansatte og arbeidsplasser for masterstudenter (Master i grunnskolelærerutdanning, master i pedagogikk, master i spesialpedagogikk og master i logopedi).

Nytt bygg for lærerutdanningen ved UiT i Tromsø

Nybygget for lærerutdanningen ved UiT i Tromsø. Foto: UiT/Jørn Berger-Nyvoll

Underetasjen inneholder undervisningsrom for Mat og helse og Kunst og håndverk, 2 undervisningsrom med plass til 20 og 40 studenter, studentgarderober, 2 grupperom og bokskap.

Underetasjens nordre del inneholder rom for drift, IT, renhold, varemottak, garderober for ansatte og sykkelparkering.

Første etasje (hovedinngangen) inneholder kaffebar, møterom, musikkavdeling, dramasal, 2 auditorier («Pedagogen» og «Didaktikken») og 6 ordinære undervisningsrom med plass til 40 og 20 studenter.

Andre etasje inneholder naturfagavdeling, 5 undervisningsrom med plass til hhv 60, 40 og 30 studenter, «Digital framtidssmie», lesesal for studenter med 60 plasser, 10 grupperom og åpne studentarbeidsplasser.

Tredje etasje inneholder 52 arbeidsplasser for masterstudenter, 2 grupperom for studenter, 2 møterom, administrasjon og ledelse for instituttet og kontorer for ansatte.

Fjerde etasje inneholder 28 arbeidsplasser for masterstudenter, 1 grupperom for studenter, 3 møterom og kontor for ansatte.

Femte etasje inneholder kontor for ansatte, møterom og personalrom for ansatte.

Statsbyggs prosjektside

Skal speile Tromsøs mangfold (Hakapik.no, 29.08.20)

Lærerstudentene i Tromsø marineres i kunst (Magasinet Kunst, 15.10.20)


ILP-bygget Tromsø
Universitetsvegen 39
Kortlenke: uit.no/ILP-nybygg Ansvarlig for siden: Evensen, Anita
Sist oppdatert: 21.05.2021 18:42