Om ILP-nybygget – studiested Tromsø

Om ILP-bygget

ILP-bygget er  6 etasjerhvorav de 3 nederste inneholder rom for undervisning og de 3 øverste inneholder kontorer for ansatte og arbeidsplasser for masterstudenter (Master i grunnskolelærerutdanning, master i pedagogikk, master i spesialpedagogikk og master i logopedi).

Underetasjen inneholder undervisningsrom for Mat og helse og Kunst og håndverk, 2 undervisningsrom med plass til 20 og 40 studenterstudentgarderober, 2 grupperom og bokskap. 

Underetasjens nordre del inneholder rom for drift, IT, renholdvaremottakgarderober for ansatte og sykkelparkering. 

Første etasje (hovedinngangeninneholder kaffebarmøterommusikkavdelingdramasal, 2 auditorier («Pedagogen» og «Didaktikken») og 6 ordinære undervisningsrom med plass til 40 og 20 studenter. 

Andre etasje inneholder naturfagavdeling, 5 undervisningsrom med plass til hhv 60, 40 og 30 studenter, «Digital framtidssmie», lesesal for studenter med 60 plasser, 10 grupperom og åpne studentarbeidsplasser. 

Tredje etasje inneholder 52 arbeidsplasser for masterstudenter, 2 grupperom for studenter, 2 møteromadministrasjon og ledelse for instituttet og kontorer for ansatte. 

Fjerde etasje inneholder 28 arbeidsplasser for masterstudenter, 1 grupperom for studenter, 3 møterom og kontor for ansatte 

Femte etasje inneholder kontor for ansatte, møterom og personalrom for ansatte.

 

 


Plantegning underetasjePlantegning plan 1Plantegning plan 2Plantegning plan 3Plantegning plan 4Plantegning plan 5

Ansvarlig for siden: Evensen, Anita
Sist oppdatert: 21.05.2021 18:42