NettOpp

NettOpp er en mobilapplikasjon for ungdom i alderen 13 til 16 år som har opplevd nettmobbing eller andre negative hendelser på nett. Mobilappen er under utvikling og vil evalueres før den gjøres tilgjengelig.
 

flyer forsideBAKGRUNN OG HENSIKT

Ungdommer bruker mye tid på nettet og mobil. Nettmobbing påvirker mange barn og unge. Den årlige elevundersøkelsen viser at 2 % i 2017 utsettes for nettmobbing (Wendelborg, 2018). Nettmobbing er når en blir utsatt for gjentatte negative hendelser over tid på nett eller mobil. Negative enkelthendelser forekommer enda hyppigere og det er flere unge som har erfart dette. Nettmobbing og negative hendelser på nett kan være alt fra passivt å ignorere eller ekskludere noen fra en lukket gruppe eller arrangement til mer aktive handlinger hvor det er intensjon om å skade eller true noen på nett.

 

KONSEKVENSER AV NETTMOBBING

Konsekvensene av å bli utsatt for mobbing og nettmobbing er alvorlige. En meta-analyse fant at mobbing, både tradisjonelt og på nett, har en sammenheng med psykiske helseproblemer som depresjon eller angst og generelt dårligere helse (Moore et al., 2017). Videre ser man en sammenheng mellom mobbing og psykosomatiske helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine, samt sosial funksjon, inkludert sosial isolasjon, ensomhet og lavt selvtillit. 

Les den digitale NettOpp flyeren

 

Mobilappen NettOpp

NettOpp leveres gratis gjennom en mobilapplikasjon som kan lastes ned til Android og iOS og kan således benyttes på samtlige mobiltelefoner. Informasjon vil bli vist i appen gjennom tekst, lydopptak og korte animasjonsfilmer. NettOpp består av to moduler:

 

  • Psykoedukasjonsmodulen gir informasjon om nettmobbing, konsekvenser, rettigheter og lover, praktiske og tekniske råd om hvordan man skal håndtere en hendelse hvor en opplever nettmobbing og informasjon om hvor ungdommene kan finne hjelp. I tillegg vil ungdommene lære om normale følelsesmessige reaksjoner når de blir utsatt for nettmobbing. Intervensjonen fokuserer også på å motivere ungdommene til å søke hjelp fra en voksen (for eksempel foreldre, lærere, helsepersonell).
  • Ressursmodulen viser øvelser og teknikker for å håndtere stress og ulike reaksjoner relatert til nettmobbing. Disse øvelsene inkluderer pusteøvelser, råd om søvnhygiene, avspenningsøvelser og øvelser inspirert av kognitiv atferdsterapi, samt fokus på bedre selvtillit gjennom daglige push-meldinger.

MålsetNIng

NettOpp har som målsetning å:

-          Øke kunnskap om nettmobbing 

-          Øke mestringskompetanse for nettmobbing 

-          Øke hjelpesøkende atferd

-          Øke selvfølelse 

-          Øke søvnkvalitet

-          Redusere psykiske plager

-          Redusere nettmobbing

 

Prosjektgruppe og samarbeidspartnere

Prosjektgruppen er forankret ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU - Nord) i forskergruppen Forebyggende og helsefremmede tiltak som utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om virksomme tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse ved UiT Norges arktiske universitetet. Prosjektleder er førsteamanuensis Henriette Kyrrestad. Prosjektmedarbeidere er postdoktor Sabine Kaiser, førsteamanuensis Frode Adolfsen og professor Monica Martinussen. Nasjonale samarbeidspartnere er seniorforsker Kyrre Breivik ved RKBU - Vest ved Norce Research og professor Mari Hysing ved Universitetet i Bergen.

 

Kontakt

Om du ønsker mer informasjon om prosjektet er det bare å ta kontakt ved å sende en epost til nettopp@helsefak.uit.no eller til oss i prosjektgruppa:

Henriette Kyrrestad (tlf. 776 23305, e-post henriette.kyrrestad@uit.no) eller

Sabine Kaiser (tlf. 776 45850, e-post sabine.kaiser@uit.no)

Ansvarlig for prosjektet: Henriette Kyrrestad
 
Ansvarlig for siden: Henriette Kyrrestad
Sist oppdatert: 29.05.2020 10:25
Vedlegg:

NettOpp er en del av forskningsprosjektet UngRisk

Tegnet av Erik Fjukstad


Personvernerklæring for NettOpp 


 

Nettmobbing: det finnes en vei ut! [Cyberbullying: there is a way out!]

#DeleteCyberbullying er finansiert av EU-Daphne program, COFACE Families Europe og dets partnere som målsetter å øke oppmerksomheten rundt nettmobbing og hva som kan gjøres for å forebygge og håndtere det. Denne filmen er en del av en europeisk kampanje mot nettmobbing. 

Vedlegg

Å bli utsatt for mobbing

Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Mobbing og arbeidsro i skolen