Ny i nord

Ny i nord

 

Bakgrunn:
Gjennom midler fra Utdanningsdirektoratet har UiT – Norges arktiske universitet siden 2003 etablert møtesteder for nytilsatte nyutdannede lærere, veiledere, ledere og eiere med formål om å bidra til styrket oppfølging og kvalitet i veiledning av nyutdannede i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.

Ny i Nord:
Prosjektet Ny i nord har fått midler for å videreføre arbeidet i 2021/2022. Midlene skal brukes til å drive informasjons –og motivasjonsarbeid, samt etablere og utvikle arenaer der nyutdannede og veiledere kan møtes. UiT ved Ny i nord har arrangert dialogseminar rundt om i Troms og Finnmark der vi inviterte eiere, ledere, veiledere og nyutdannede i barnehager, grunnskoler og videregående skoler til fremlegg og dialog som støtte i arbeidet med å utvikle veiledningsordninger av god kvalitet. Oppfølging og støtte tilbys til de som er i gang med å utvikle veiledningsordninger. Eksempel på slikt samarbeid er prosjektet der Uit v/Ny i nord, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Bardufoss videregående skole samarbeider om å utvikle en overordnet plan for veiledning for nyutdannede i videregående med pilot ved Bardufoss videregående skole.

Årets tilbud til barnehager/grunnskoler/videregående opplæring:

HØST 2021:

I år tilbys fysiske dialogseminar  med tema «Kvalitet i veiledningsordninger for nyutdannede lærere i barnehage og skole» i Vadsø, Hammerfest og Bardufoss.

Ny i nord bidrar også med innlegg på eiersamlinger/ledersamlinger/veiledersamlinger og samlinger for nyutdannede.

VÅR 2022:

Ny i nord følger opp med digitale dialogseminar for alle som deltok på høstens arrangement i februar og april/mai.

I tillegg inviterer vi nyutdannede og veiledere eller kommende veiledere i hele Troms og Finnmark til åpent webinar med tema «Kvalitet i veiledningssamtalen» 23. februar 2022.

Les mer om tilbudene og påmelding under fanen Aktuelt. Første påmeldingsfrist er 25. oktober 2021.

I region Troms og Finnmark er det mange kommuner som har søkt og fått midler fra Utdanningsdepartementets pott på 62 millioner kroner til å fremme veiledning for nyutdannede lærere i grunnskolen skoleåret 2020/2021. Å delta på Ny i nord vil være til støtte i dette arbeidet.

 

Kontakt: 

Inger Merethe Hansen (Koordinator Ny i nord. Veilederutdanning, UiT, ILP, campus Tromsø)
Kari Wallem Bøe (Veilederutdanning, UiT, ILP, campus Alta)

 


  

www.nyutdannede.no

Region Troms og Finnmark

  

Har du hatt reiseutlegg i forbindelse med Ny i Nord? 

UiT dekker reise til alle deltakerne. Om du har hatt utgifter til dette kan du fylle inn skjemaet under og returnere til silje.sivertsvik@uit.no 

Reiseregning

 Ansvarlig for siden: Hansen, Inger Merethe
Sist oppdatert: 11.10.2021 20:33