Ny i nord

 

Gjennom midler fra Utdanningsdirektoratet har UiT – Norges arktiske universitet siden 2003 etablert møtesteder for nytilsatte nyutdannede lærere, veiledere, ledere og eiere med formål om å bidra til styrket oppfølging og kvalitet i veiledning av nyutdannede i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Prosjektet Ny i nord har fått midler for å videreføre arbeidet i 2019/2020. Midlene skal brukes til å drive informasjons –og motivasjonsarbeid, samt etablere og utvikle arenaer der nyutdannede og veiledere kan møtes.

I region Troms og Finnmark er det 16 kommuner som har søkt og fått midler fra Utdanningsdepartementets pott på 60 millioner kroner til å fremme veiledning for nyutdannede lærere i grunnskolen skoleåret 2019/2020. Ny i nord inviterer til dialogseminarer i Tromsø, Nordreisa og Kirkenes i lag med barnehager, andre grunnskoler og videregående opplæring til støtte i arbeidet med å utvikle veilederordninger av god kvalitet.

 

Første dialogseminar uke 42- 2019:
Hvordan fremme best mulig ordninger på skolene og barnehagene jfr Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede (KD 2018).

 

Andre dialogseminar uke 9 - 2020:
Samtalestrukturer i veiledning.

Andre tema blir avklart etter evaluering og ønsker fra deltakerne på første dialogseminar.

Prinsippene og forpliktelsene for veiledning av nyutdannede lærere (KD 2018) ligger til grunn for hele dialogseminaret.

Frittstående dialogseminar. Ikke nødvendig å ha deltatt på første seminar for å melde seg som deltaker.

 

Tredje dialogseminar uke 17 - 2020  - AVLYST:

UiT følger myndighetenes anbefalinger for å hindre spredning av korona-viruset og avlyser dialogseminaret i april.

Vi ønsker likevel å bistå dere i arbeidet med veiledning av nyutdannede.

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller behov for støtte i arbeidet med veiledning av nyutdannede, eksempelvis utforming av planer og gjennomføring av veiledning på din arbeidsplass.

For øvrig viser vi til følgende nettsteder som støtte i arbeidet:


Mvh 

Inger Merethe Hansen - inger.m.hansen@uit.no

Kirsten Sivertsen Worum - kirsten.worum@uit.no

Ansvarlig for siden: Inger Merethe Hansen
Sist oppdatert: 19.03.2020 15:56

  

www.nyutdannede.no

Region Troms og Finnmark

  

Har du hatt reiseutlegg i forbindelse med Ny i Nord? 

UiT dekker reise til alle deltakerne. Om du har hatt utgifter til dette kan du fylle inn skjemaet under og returnere til silje.sivertsvik@uit.no 

Reiseregning