Ny i nord

Ny i nord

 

Bakgrunn:
Gjennom midler fra Utdanningsdirektoratet har UiT – Norges arktiske universitet siden 2003 etablert arena for nytilsatte nyutdannede lærere, veiledere, ledere og eiere med formål om å bidra til styrket oppfølging og kvalitet i veiledning av nyutdannede i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.

Ny i Nord:
Prosjektet Ny i nord har fått midler for å videreføre arbeidet i 2023/2024. Midlene brukes til å drive informasjons –og motivasjonsarbeid, samt etablere og utvikle arenaer der nyutdannede og veiledere kan møtes. UiT ved Ny i nord har arrangert dialogseminar rundt om i Troms og Finnmark der vi inviterte eiere, ledere, veiledere og nyutdannede i barnehager, grunnskoler og videregående skoler til fremlegg og dialog som støtte i arbeidet med å utvikle veiledningsordninger av god kvalitet. Oppfølging og støtte tilbys til de som er i gang med å utvikle veiledningsordninger. Eksempel på slikt samarbeid er prosjektet der Uit v/Ny i nord, Troms og Finnmark Fylkeskommune og pilotskoler samarbeider om å utvikle en overordnet plan for veiledning for nyutdannede i videregående med pilot ved Bardufoss videregående skole.

Årets tilbud til barnehager/grunnskoler/videregående opplæring:

 I år tilbyr vi fysiske dialogseminar i Lakselv, Nordreisa og Tromsø med tema «Veiledningsordninger for nyutdannede lærere» der vi ser særskilt på hvordan man utvikler ordninger av god kvalitet i tråd med nasjonale rammer og Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede lærere (KD, 2018).

Dialogseminarene følges opp av åpne webinar der tema utdypes og praksiseksempler og nyere forskning blir presentert og diskutert. Hvert webinar fungerer også frittstående, det er derfor ikke nødvendig å ha deltatt på tidligere dialogseminar/webinar for å få nytte av det som presenteres.

I tillegg bidrar vi gjerne med innspill/innlegg for aktuelle parter, eksempelvis eiersamlinger/ledersamlinger/veiledersamlinger og samlinger for nyutdannede om ønskelig.

I region Troms og Finnmark er det mange kommuner som har søkt og fått midler fra Utdanningsdepartementets pott til å fremme veiledning for nyutdannede lærere i grunnskolen skoleåret 2023/2024. Å delta på Ny i nord vil være til støtte i dette arbeidet.

Les mer om tilbudene og påmelding under fanen Aktuelt.

Tilbud fra det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere:

Åpne webinarer med tema relatert til profesjonsveiledning i barnehage og skole, opptil 4 hvert år. Ta kontakt om du ønsker å stå på invitasjonslisten.  

Kontakt: 

Inger Merethe Hansen (Koordinator Ny i nord. Veilederutdanning, UiT, ILP, campus Tromsø)
Kari Wallem Bøe (Veilederutdanning, UiT, ILP, campus Alta)

 


  

www.nyutdannede.no

Region Troms og Finnmark

  

Har du hatt reiseutlegg i forbindelse med Ny i Nord? 

UiT dekker reise til alle deltakerne. Om du har hatt utgifter til dette kan du fylle inn skjemaet under og returnere til silje.sivertsvik@uit.no 

Reiseregning

 Ansvarlig for siden: Hansen, Inger Merethe
Sist oppdatert: 29.04.2024 13:38