Bruk av jobbspesialister i utvidet oppfølging: erfaringer og effekter

Formidling og publikasjoner

Formidling

Medieomtaler og -reportager

Kvaal, Bjørn 'Skal følge jobbspesialistene i tre år', Arbeid og helse (Raudland), 01.09.2017, https://arbeidoghelse.no/folge-jobbspesialistene-tre-ar/.

NRK P2 og Distriktsprogram Troms, 11.04.2019,  'Jobbspesialisen fikk Liss i arbeid', https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01007219/11-04-2019.

Fjeldstad, Øyvind 'Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav', Magasinet Velferd, 29.04.2019, https://velferd.no/arbeidsliv/2019/krevende-hverdag-for-jobbspesialister-i-nav.

Graven, Andreas R. 'Jobbspesialisten ble redningen', NORCE, 12.04.2019, https://www.norceresearch.no/nyheter/jobbspesialisten-ble-redningen.

Brøndbo, Stig 'NAV + UiT-forskning = Suksess, UiT labyrint', 24.05.2019, https://uit.no/labyrint/a/unav.

Ringnes, Ida. 'Krevende oppstart for jobbspesialister', MEMU - Mennesker og muligheter, 29.01.2020, https://memu.no/artikler/krevende-oppstart-for-jobbspesialister/.

Kvaal, Bjørn 'Få tilbys fast jobb, tross jobbspesialistenes innsats', Arbeid og helse (Raudland), 13.03.2020, https://arbeidoghelse.no/fa-tilbys-fast-jobb-tross-jobbspesialistenes-innsats/.

Foredrag og konferanseinnlegg

Schönfelder, W./ Arntzen, C./ Johansen, T./ Munkejord, M.C.: Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter. Poster til Forskningsdager 2017, UiT Norges arktiske universitet. https://uit.no/Content/555436/cache=20180401155000/Bruk%20av%20jobbspesialister%20i%20arbeid%20med%20bistand%20-%20UiT%20forskningsdager%202017.pdf.

Schönfelder, W. og Arntzen, C.: Bruk av jobbspesialister i Nav - Foreløpige resultat fra en fokusgruppeundersøkelse. Vitenskapelig foredrag på ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav), Alta, 11.01.2019.

Munkejord, M.C.: Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og oppfølging av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgiveres erfaringer. Vitenskapelig foredrag på ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav), Alta, 11.01.2019

Munkejord, M.C.: Jobbspesialister i krysspress. Nasjonal fagkonferanse for metodeveiledere for jobbspesialister i NAV. Oslo, 11. - 12.04.2019.

Schönfelder, W.: Jobbspesialister i krysspress. Foreløpige funn fra et følgeforskningsprosjekt om «Oppfølgingstjenester i Navs egen regi: Utvidet oppfølging». Vitenskapelig foredrag på INKO-konferanse 2019: Inkluderingsdugnaden. Gardermoen, 23. - 24.10.2019.

Johansen, T.: Jobbspesialister i krysspress: Følgeforskning på erfaringer av oppfølgingstjenester i egenregi. Nettverksmøte NAV Tøyen, NAV Alna, NAV Grønland, NAV Søndre Nordstrand. NAV Tøyen, Oslo, 06.02.2020.

Publikasjoner

Karlsen, Trude Hurlen Pedersen: Utvidet oppfølging i egen regi. Erfaringsoverføring mellom NAV-kontor. Masteroppgave i sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet. https://hdl.handle.net/10037/16465.

Johansen, Bente Helen (2019): "Det handler om å skape den gode teamfølelsen". Jobbspesialister og veilederes fortellinger om samarbeid. Masteroppgave i sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet. https://hdl.handle.net/10037/15710.

Schönfelder, W., Arntzen, C., Johansen, T. & Munkejord, M. C. (2020). Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. NORCE Samfunnsforskning og UiT Norges arktiske universitet. http://hdl.handle.net/11250/2642486.


Ansvarlig for siden: Walter Schönfelder
Sist oppdatert: 13.03.2020 18:16