Universitetsskoleprosjektet i Tromsø - USPIT

Universitetsskoleprosjektet i Tromsø - USPIT

Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPIT) er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og UiT Norges Arktiske universitet. Prosjektet ble startet i 01.01.2011 og var det første universitetsskoleprosjektet i Norge. Fase I av prosjektet ble avsluttet 31.12.2013 men prosjektet ble forlenget med en ny periode fra 01.01.2014 til 31.12.2017. 

Universitetsskoleprosjektet baserer seg på ideen om at det skal stilles økte krav til samhandlingen mellom universitetets lærerutdanning og universitetsskolene, enn til tradisjonelle praksisskoler.

Formålet med universitetsskoleprosjektet er å svare på praksisutfordringer gjennom en annerledes organisering av praksisutdanningen, og gjennom et tett og forpliktende samarbeid mellom UIT Norges arktiske universitet og Tromsø kommune som skoleeier. Grunnlaget for utviklingen av universitetsskoler er at UiT høsten 2012 startet lærerutdanning på masternivå. Utdanningen er den eneste i sitt slag i Norge, og er en nyvinning gjennom større faglig fordypning i sentrale fag, som språk og realfag, og ved at framtidige lærere skal tilegne seg betydelig kunnskap i forsknings- og utviklingsarbeid. Ny lærerutdanning utvider kravene til praksisdelen, og gir muligheter til utvikling av ny praksis.


      

 Ansvarlig for siden: Sivertsvik, Silje
Sist oppdatert: 30.12.2017 22:34