SAIH på UiT

SAIH og UiT setter fokus på Domino-effekten - The anti-gender backlash
SAIH-lenke - UiT-nyhet
 
SAIH lanserer: Introduksjon til avkolonisering av akademia - UiT-nyhet

UiT Norges arktiske universitet er Akademisk medlem i SAIH etter vedtak i Universitetsstyret 01.04.1974 (sak S 174/74).

Alle UiT-ansatte kan være SAIH-støttespiller - Alle UiT-studenter kan bidra med SAIH-tiere.

Det er (per i dag) SAIH-lokallag ved UiT studiested Tromsø - interesserte ved andre UiT-studiesteder? Ta kontakt!

UiT julequiz 2017.


UiT har signert avtale om støtte til akademisk frihet (13.03.2017), vi skal:


Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 28.04.2020 18:05

Kontakt: Håkon Fottland
  Denne siden: uit.no/saih
  Students at Risk UiT
Scholars at Risk UiT
Akademisk frihet

Om SAIH-tierne

 

SAIH-dokumenter