SAIH på UiT

SAIH-kampanjen 2019: Lånekassa for utvikling

UiT Norges arktiske universitet er Akademisk medlem i SAIH etter vedtak i Universitetsstyret 01.04.1974 (sak S 174/74).

Alle UiT-ansatte kan være SAIH-støttespiller - Alle UiT-studenter kan bidra med SAIH-tiere.

Det er (per i dag) SAIH-lokallag ved UiT studiested Tromsø - interesserte ved andre UiT-studiesteder? Ta kontakt!


UiT har signert avtale om støtte til akademisk frihet (13.03.2017), vi skal:Ansvarlig for prosjektet: Håkon Fottland

Kontakt: Håkon Fottland
  Denne siden: uit.no/saih
  Students at Risk UiT
Scholars at Risk UiT
Akademisk frihet

Om SAIH-tierne

 

SAIH-dokumenter