StAR - Students at Risk

UiT Norges arktiske universitet deltar i Students at Risk-initiativet.

Kontakt er Hege K. Widnes, UTA/SIS

Lenke til nettsider og informasjon om Students at Risk: studentsatrisk.eu

SAIH-nytt: Nytt opptak for forfulgte studenter

AFU-nytt: UiT satsar meir på Scholars at Risk

AFU-nytt: SAIH - dagsaktuell og på museum

SAIH youtube-kanal