ALTA 2017 Utveksling/Exchange 11-14 June

ALTA 2017 Utveksling/Exchange 11-14 June

Photo: Marie Louise Somby/ Design: Arktisk design

ALTA 2017 HANDLER OM Utveksling av erfaringer (english under)

Når fikk du sist muligheten til å delta på en Internasjonal fagkonferanse innen ditt eget arbeidsfelt?
11-14 juni 2017 er UiT Alta vertskap for en internasjonal konferanse om sosialfaglig arbeid. Temaene er urfolksorienterte, lokale og internasjonale, og vi tilrettelegger denne muligheten spesielt for fagfeltet i vår region.

Kort fortalt handler konferansen om hvordan endringer i samfunn, klima, økonomi o.l påvirker oss og urfolksområder i verden, og hvordan vi tilpasser oss disse endringene. Konferanseprogrammet fylles av både lokale og internasjonale innledere bestående av sosialarbeidere, forskere og politikere med interessante blikk og erfaringer fra feltet.

Det vil pågå flere parallelle sesjoner under konferansen hvor deltakerne kan ”shoppe” hvilke temaer som er mest interessant for den enkelte. Temaene deltakerne kan velge mellom er blant annet aldring i hjemmet, vold i nære relasjoner, overgrep i barnehager, selvmord, tradisjonskunnskap og naturbaserte næringer, NAV relaterte tema som ungdom, arbeidsledighet, lokaltilpassede velferdstiltak, flerspråklighet og rusmisbruk. Dag 2 av konferansen er tilpasset fagfeltet fordi vi vet at det kan være både tidskrevende og kostbart å delta på en konferanse over tre dager. 

Les mer om sesjons programmet her.  

Her finner du det generellet programmet for konferasen

Husk å melde deg på konferansen, samt bestille overnatting før 1. Mai (registrering stenger).

Registreringen finner du her.

FØLG oss på facebook @alta2017 

ALTA 2017 IS ABOUT Sharing experiences

Climatic and social changes lead to marginalization. The 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference seeks to share experiences on how to detect, prevent and heal marginalization and exclusion. 

TRANSITION, MARGINALIZATION AND EMPOWERMENT
Climatic, demographic, economic, linguistic, technological, cultural and social changes challenge Mother Earth and require transition. Indigenous peoples and minorities are especially vulnerable to such restructuring. Transitional processes may lead to marginalization and alienation, which challenge social work.

The International Indigenous Voices in Social Work Conference (IIVSWC) is convinced that indigenous wisdom and tacit knowledge hold the answers to some of these challenges. IIVSWS invites students, social workers, researchers, administrators and policymakers to discuss these issues, building the knowledge and developing the empowerment methods needed to meet the demands of sustainability and diversity.

Remember to both register and book your accommodation before 1st of May.

We have reserved rooms until 1st of May. To ensure accommodation during the conference you must book before that time. You can book your accommodation when you register for the conferance here.

You may also follow us on FB for updates: @ALTA2017> GET TO KNOW ALTA

> GET TO KNOW NORWAY

Follow us on Facebook