Skuvllas - Urfolk og minoriteter i skole og utdanning

Skuvllas - Urfolk og minoriteter i skole og utdanning

Det norske utdanningssystemet er for en stor del knytta til det flerkulturelle samfunnet, både på ideplan og i praksis. I en norsk sammenheng er det flerkulturelle intet nytt fenomen. Både samer og de fem nasjonale minoritetene har vært en del av det norske samfunnet i århundrer, og med dagens migrasjon til Norge forsterkes inntrykket av Norge som flerkulturelt samfunn.

Forskergruppa vil på ulike måter og gjennom ulike fagdisipliner undersøke hvordan urfolk og minoriteter blir omtalt og presentert i skole og utdanningssammenhenger. Det vil være et særlig fokus på samer. Deltakerne i forskergruppa vil ta for seg ulike former for empiri, fra læreplaner, via lærebøker og læringsressurser, til etnografiske undersøkelser. På denne måten vil temafeltet belyses fra flere empiriske nivåer og faglige/teoretiske perspektiver, og gruppa legger opp til både spesifikke studier innen ulike empiriske nivå og studier der en ser på samspill og samsvar mellom nivåene.


Hjem: Skuvllas

Deltakere

Blogg

NyheterAnsvarlig for siden: Olsen, Torjer Andreas
Sist oppdatert: 26.01.2022 10:56