Digital eksamen ved UiT

Universitetet i Tromsø ser på ulike løsninger for digital eksamen, og vil våren 2014 bl.a prøve ut:

- digital skoleeksamen ved bruk av WISEflow på studentenes egne maskiner

- digital skoleeksamen på UiT eide maskiner der vi låser ned maskinene med eget eksamensimage

- digital hjemmeksamen ved bruk av Fronter

Målet er å få på plass gode løsninger som digitaliserer hele eksamensprosessen, fra oppgaven leveres ut til sensur


Ansvarlig for prosjektet: Jelena N Larsen

Høyrekolonne | Innhold

Om pilotarbeidet Høst 2012

Rapport I: "Digital eksamen ved Universitetet i Tromsø - Forslag til kortsiktige tiltak"

Rapport II: "Digital eksamen som pedagogisk, administrativ og teknisk prosess"