Ungdata i Nord

Ungdata i regi av NOVA ved Oslo Met, gjennomfører lokale spørreskjema-undersøkelser for å kartlegge ungdomsliv i dagens Norge. Undersøkelser gjennomføres i de fleste av landets kommuner siden 2010.

Databasen Ungdata har generert gir mange unike muligheter for å belyse ungdomsliv i Norge. Ungdata i Nord, som er et prosjekt hos Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord har som mål å bruke Ungdata for å fokusere på ungdom i Nord-Norge og for å undersøke for eksempel hvorfor ungdom fra nord ligger øverst på utsatthetsindikatoren som måler relasjoner til foreldre, skolen og deres venner sammenlignet med ungdommer fra andre regioner (se rapporten fra NOVA om Sosiale relasjoner i ungdomstida). Vi vil for eksempel sammenligne livstilfredshet hos nord norske ungdommer med resten av ungdommene på landet.

[Loading...]