UiT tilgang

UiT skal i samarbeid med SIKT (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) innføre nytt system for tilgangsstyring - kalt Rapid Identity på UiT. Dette er et nasjonalt prosjekt, men innføres og tilpasses pr institusjon.

Dette er et system som sikrer at de riktige personene får de riktige tilgangene til riktig tid av riktig grunn.

En del av prosjektet er å innføre nytt system for å registrere gjester som trenger IT-tilganger. Nytt system heter Greg, levert av UiO, og erstatter dagens system (SystemX).

[Loading...]