Triple-P project

Målet med Triple-P er å pilotere, skalere opp og forske på bruken av evidensbasert foreldreveiledning i Tsjekkia. Det har vært jobbet med å bygge implementeringsstrukturer, lære opp gruppeledere og evaluere nytteverdien av tiltaket i en tsjekkisk kontekst. Mål for videreføring er at den tsjekkiske staten overtar finansiering og varig drift etter endt prosjektperiode.

RKBU Nord, UiT er i partnerskap med det tsjekkiske helsedepartementet i EU-prosjektet Positive parenting program Czerch Republic, «Triple P Project». Dette er del av helseprogrammet til EEA Grants 2014 – 2021. Det har vært jobbet med å bygge implementeringsstrukturer, lære opp gruppeledere og evaluere nytteverdien av tiltaket i en tsjekkisk kontekst. Mål for videreføring er at den tsjekkiske staten overtar finansiering og varig drift etter at prosjektperioden er over. Evidensbasert foreldreveiledning representerer en helt ny praksis i Tsjekkia.

RKBU Nord, UiT sin rolle i prosjektet har vært å bistå tsjekkiske myndigheter og fagmiljøer med kunnskap innen valg av tiltak, implementering og forskning på evidensbasert foreldreveiledning. Etter grundig vurdering og dialog med flere tilbydere innen evidensbasert foreldreveiledning, landet tsjekkiske myndigheter på å tilrettelegge og ta i bruk programmer fra den australske tilbyderen Triple P. Prosjektet har blitt noe påvirket av Covid-pandemien, der deler av planene har måtte justeres og forlenges noe. Samlet sett har de oppsatte målene blitt gjennomført. Det ble startet opplæring av gruppeledere, oppstart av foreldregrupper og målrettet veiledning i et utvalg klinikker og familiesentra i flere regioner i Tsjekkia i 2021. Siden dette har det blitt gjennomført foreldregrupper for trengende familier, gjennomført opplæring av nye gruppeledere og i nye geografiske områder. Det er planer om videreføringen av implementeringen i de fleste av klinikkene/ familiesentrene som har startet opp til nå, samt planer for opplæring av nye gruppeledere i tiden fremover. Tilrettelegging av nye Triple P-programmer for bruk i Tsjekkia er under vurdering.  

Effekten av å benytte Triple P foreldreveiledning i Tsjekkia er lovende og gir grunnlag for videre implementering. Resultater fra evalueringen er under bearbeidelse og deler av resultatene vil bli presentert på oppsummeringskonferanse i Praha den 9. november 2023. Det er ventet at deler av resultatene kan deles offentlig etter dette.      

Innledende samtaler om prosjektet ble startet i 2017 mellom Department of Child Psychiatry of the Motol University Hospital, Folkehelseinstituttet og RKBU Nord, UiT. Intensjonsavtale ble signert i 2020 og endelig samarbeidsavtalen mellom tsjekkiske myndigheter og RKBU Nord ble signert i 2021. Prosjektperioden varer ut april 2024.

RKBU Nord, UiT ved norsk prosjektmedarbeider, Oddbjørn Løndal med flere, har bidratt i partnerskapet via jevnlige digitale- og noen fysisk møter med den tsjekkiske prosjektledelsen. Oddbjørn Løndal og Lene Mari P. Rasmussen holdt faglig innlegg på oppstartskonferansen i Senatet i Praha i september 2021. I november 2023 holder Løndal faglig innlegg på oppsummeringskonferanse for prosjektet. Som del av samarbeidet, bidrar RKBU Nord i skriftlig publiseringer fra prosjektet.

 

[Loading...]