STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel

Nå kan du melde deg på STUDENTBLIKK gruppe med oppstart 21.september!

Bidra med ditt blikk: Formål med STUDENTBLIKK prosjektet er å utforske forståelse og handtering av psykisk helse og trivsel i studiehverdagen sammen med studenter, og bringe deres erfaringer og innspill til aktuelle forskere, fagfolk og beslutningstagere.

En STUDENTBLIKK gruppe er et film- og forskningsverksted som består av prosjektleder,
film-teknisk veileder og 4-10 andre studenter med liknende erfaringer. Gruppa vil møtes i undervisningsrom på campus 8 tirsdager mellom 17:30 og 1930. Det serveses pizza på møtene.
Ta kontakt på 97182260 eller maria.f.kvamme@uit.no for påmelding og/ eller mer informasjon!

 

 

 

Hvem kan delta:
Du kan delta om du er student mellom 18 og 25 år tilknyttet UiT, campus Tromsø, enten du studerer aktivt, er sykemeldt, eller strever med å gjennomføre. Vi ønsker variasjon med henhold til kjønn. Deltakerne skal ha egne erfaringer (nå eller tidligere) med psykiske helseplager i hverdagen som student. Utfordringene kan være lette eller tyngre, med eller uten diagnose, men det skal ikke være akutt fare for liv og helse.

 

Hva innebærer det å delta:

Med utgangspunkt i egne erfaringer støtter deltagerne hverandre i arbeidet med å lage korte filmer som kan gi en bedre forståelse av psykisk helse og trivsel i studietiden til publikum dere opplever som relevante. Det kreves ikke praktisk erfaring med å lage film. Dere bestemmer selv om du vil være anonym og hvor og når filmene kan brukes.

Som deltager i gruppa blir du også invitert som en form for anonymt kreditert medforsker i en innledende fase av tematisk analyse til en vitenskapelig artikkel. Refleksjoner og tema som oppstår underveis utforskes i gruppa, for eksempel:

Hva er psykisk helse og trivsel i studiehverdagen? Hva skal til?
Hva kunne vært annerledes

Det er frivillig å delta. Du kan når som helst trekke deg. Vi behandler personopplysninger konfidensielt og i samsvar med
personvernregelverket. Mer om rettigheter, personvern ved deltagelse i STUDENTBLIKK kan leses her ved interesse: https://uit.no/project/ studentblikk/delta