Arktisk samprax

Sykepleie – praksis – samhandling

Praxis ved UiT Norges arktiske universitet – sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer

Prosjektet skal utvikle, prøve ut, evaluere og spre kunnskap om nye praksismodeller for å styrke kompetanse, kvalitet og kapasitet i praksisstudier og videreutvikle samarbeidet mellom sykepleierutdanningen ved UiT og kommunene i landsdelen.

Prosjektsøknaden for Arktisk Samprax: Praxis ved UiT Norges arktiske universitet – sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer.

Prosjektet skal utvikle nye samarbeidsmodeller for organisering og gjennomføring av praksisveiledningen gjennom å:

  • Etablere samarbeidsfora mellom kommuner og utdanningsinstitusjon.
  • Etablere kombinerte stillinger for økt samarbeid
  • Øke antall praksisplasser til sykepleierstudenter for å møte behovet til UiT som utdanningsinstitusjon
  • Styrke sykepleiernes veiledningskompetanse
  • Øke antall kommuner som tar i mot sykepleierstudenter

Videreutvikle, utprøve og evaluere Praksisportalen som klinisk e-portefølje, en digital kompetanseportal for dokumentasjon og oppfølging av studenter i praksis ved å:

  • Integrere og prøve ut vurderingsverktøyet Respons og læringsressursen Inter-Dig
  • Prøve ut nye innovative, veiledningsmetoder; digitale og ansikt til ansikt.

Modellene og tiltakene skal utvikles og evalueres gjennom prosesser i aksjonsforskning, se fane om evaluering.

Erfaringer fra prosjektet deles til andre kommuner regionalt og nasjonalt til alle profesjonsutdanninger.

Prosjektet er finansiert av Diku og UiT i samarbeid