Forskningsprosjekt om D-vitamin og betennelse i tannkjøttet

Foto: Mostphotos

Vil du være med på et forskningsprosjekt om D-vitamin og betennelse i tannkjøttet?

Formålet med prosjektet er å undersøke om behandlingen du får hos tannlege kan bedres ved samtidig inntak av D-vitamin.

Hva kreves av deg som deltaker?

Dette prosjektet vil gjennomføres samtidig som du går til din planlagte behandling hos tannlege. Det som vil være annerledes i forhold til din ordinære behandling er at du vil få utdelt D-vitamintilskudd eller “narre-piller”, også kjent som placebo-piller. I tillegg vil det bli tatt prøver fra munnen, og blodprøver fra armen din. Prøvene vil fortelle noe om hvordan betennelsen i tannkjøttet påvirkes av behandlingen du får. De vil også fortelle hvor mye D-vitamin du har i kroppen.

Kvinne som holder en d-vitaminpille
Formålet med prosjektet er å undersøke om behandlingen du får hos tannlege kan bedres ved samtidig inntak av D-vitamin. Foto: Mosthotos.com

Ønsker du å delta?

Før du tar stilling til om du har lyst til å delta ber vi deg lese nøye gjennom informasjonsheftet “Vil du delta i forskningsprosjektet om D-vitamin og betennelse i tannkjøttet?”. I dette skrivet får du en grundig gjennomgang av hvordan prosjektet vil bli gjennomført, hvilke opplysninger vi vil innhente om deg, og om dine rettigheter som deltaker.

Dersom du har lyst til å delta, men har spørsmål du ønsker å få besvart før du bestemmer deg for om du vil delta kan du ringe Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) på telefon 920 92 090 å spørre etter Gro Eirin Holde. Husk at det er frivillig å delta. Om du ikke ønsker å delta vil du likevel få den behandlingen du er henvist for. Dersom du ønsker å delta kan du ta med deg et signert skjema til oppmøte hos TkNN (dersom du har mottatt informasjonsheftet i posten). Skulle du glemme å ta med signert skjema, eller ikke har mottatt skjemaet via posten kan du be om å få utlevert et ved ankomst TkNN.

Hvordan får du vite om du er en aktuell deltaker?

Når du kommer til din neste time ved TkNN, vil tannlegen gjennomføre sin rutinemessige undersøkelse av deg, og planlegge behandlingen du har behov for. Deretter vil tannlegen basert på sin vurdering ta den endelige avgjørelsen om du er en aktuell deltaker til forskningsprosjektet.

Forberedelse til deg som ønsker å delta, og dermed kan bli valgt ut

For at vi skal kunne forske på om det å ta D-vitamin kan ha betydning for betennelse i tannkjøttet, er det ønskelig at du ikke tar D-vitamintilskudd i forkant av ditt planlagte tannlegebesøk på TkNN.

Logoer samarbeidspartnere

[Loading...]