Panopto


Hva skjer fremover?   

1. mai 2022 var siste frist for å merke videoer man ønsket å overføre fra Mediasite til Panopto. Prosjektet går nå inn i en ny fase, der IT- avdelingen jobber med å overføre videoene fra Mediasite til Panopto. Som ansatt trenger du ikke foreta deg noe.  

English below

Mens denne jobben pågår, vil videoene dine i Mediasite være tilgjengelige. Det betyr at for eksempel forelesere, kan bruke videoene i forbindelse med undervisning og eksamen.

1. oktober 2022 stenger vi Mediasite. Da vil alle videoene være klare for bruk i Panopto. 

  

Disse videoene blir overført: 

  • Alle videoer som du har merket med taggen #PanoptoImport før 1. mai 2022, blir overført til Panopto.  
  • Automatiske opptak produsert etter 1. januar 2021 overfører IT-avdelingen for deg.   
  • Alle opptak og videoundervisning som er gjort i regi av Result UiT Studio, vil bli overført til Panopto.  

Ved opptak i regi av Result

  • kan enkelte eldre videoer utebli av tekniske årsaker. Det jobbes med en løsning. 
  • kan enkelte presentasjoner tape noe av kvaliteten. Det gjelder i tilfeller der to eller flere videostrømmer blir slått sammen til en enkelt videostrøm. 

Har du spørsmål om Result-opptak, kan du ta kontakt med terje.bergli@uit.no eller per.f.hansen@uit.no.

Hva skjer med lenkene til videoer?                  

Alle lenker/URL-er som er knyttet til de videoene du har merket, vil automatisk bli erstattet av nye når de er overført til Panopto. Du skal altså ikke endre lenkene selv.   

Jeg hadde flere tagger på videoene mine. Mister jeg dem når de blir overført til Panopto?   

Nei, inntil ti tagger vil bli kopiert fra Mediasite til Panopto.  

 

English

Latest news 

The deadline for marking your videos in Mediasite, in order to transfer them to Panopto, has now passed (May 1, 2022).  

The project is moving on to a new phase, and the next months the IT department will transfer your videos from Mediasite to Panopto. As an employee, you don’t have to do anything. 

While this job is in progress, your videos in Mediasite will be available. This means that lecturers, for example, can still use the videos in teaching.  

On October 1, 2022, we will close Mediasite. Then all the videos will be ready for use in Panopto.  

These videos will be uploaded 

  • All videos you have tagged with the #PanoptoImport tag before May 1, 2022, will be transferred to Panopto.  
  • Automatic recordings produced after January 1, 2021, will be transferred by the IT department.  

Recordings by Result 

  • All recordings and video lessons recorded by Result UiT Studio, will be transferred to Panopto. 
  • Notice that some older videos may not be available for technical reasons. A solution is being worked on.  
  • Notice that some presentations may lose some of the quality. This applies in cases where two or more video streams are merged into a single video stream. 

If you have any questions about Result recording, please contact terje.bergli@uit.no or per.f.hansen@uit.no.

I had several links and tags on my videos in Mediasite. Do I lose them when they are transferred to Panopto?  

No, all links / URLs from Mediasite will automatically be replaced with Panopto links (which means that you do not need to worry about fixing links after the transfer), and up to ten tags will be copied from Mediasite to Panopto.