Næringslivsmentorprosjektet

Finnmark, Troms & Nordland

UiT Norges arktiske universitet har samarbeid med de tre nordligste fylkeskomunen, om ordningen  næringslivsmentorer. Hovedhensikten med prosjekt "Næringslivsmentor" er å styrke det strategisk samarbeid næringsliv, universitet og studenter, og innen arbeidsfeltene utdanning, innovasjon og forskning.

Tildelingene 2024 er i all hovedsak gjort og billedlisten under vil bli oppdatert. 

Det er syv nye, og seks på forlenging. 

De tre fylkene har ulike innsatsområder og prioriteringer;  dette ligger i rammebetingelsene.

Tilsagn for hver enkelt ligger i ephorte 2022/552 

Prosjektperiode for 2024 tildelinger er 1. februar 2024 –1. februar 2025.

Næringslivsmentorer fra 2024:

Stian Larsen
Stian Larsen, Tromsø

REMIKS

NT fakultet

Olav Lanes
Olav Lanes, Tromsø

ArcticZymes

BFE fakultet

Mathias A Pedersen
Mathias A Pedersen, Sør Varanger

Snøhotellet Kirkenes

NT fakultet

Konstanse Karlsen
Konstanse Karlsen, Senja

Akvafarm Skaland

BFE fakultet

Harald S Hansen
Harald S Hansen, Måsøy

Øygrid as

NT fakultet/ARC center

Hans O Pedersen
Hans O Pedersen, Steigen

Cermaq Steigen 

IVT fakultetJan

Jan Ivvar Smuk
Jan Ivvar Smuk, Nesseby

Firma

Fakultet

 
Bram Bril, Alta
Bram Bril, Alta

Sorrisnova AS

HSL fakultetet

Marius Storli, Tromsø
Marius Storli, Tromsø

North Agency AS

NT fakultetet

Gisle Løkken, Tromsø
Gisle Løkken, Tromsø

70grader Nord

HSL fakultetet

Rune L Andreassen, Balsfjord
Rune L Andreassen, Balsfjord

Mack AS

IVT fakultetet

Trond Nordland, Bodø
Trond Nordland, Bodø

Widerøe

NT fakultetet

Christer A Hansen, Rana
Christer A. Hansen, Rana

Tive Tag AS

NT fakultetet

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)

[Loading...]