Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

Desember 2023: MultiTrans deltok på UiTs konferanse Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanninger

Målet med Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanninger: perspektiver fra forskning og undervisning var å bringe sammen forskere og undervisere som er involvert og interessert i urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanning. For å få til en konferanse med god anledning til å snakke med hverandre, besto programmet av plenarforedrag, kortre innlegg og dialogkafeer.

Inviterte foredragsholdere var Pigga Keskitalo og Claudia Lenz, mens Torjer A. Olsen og Hilde Sollid avslutta konferansen med oppsummerende samtale. Fra MultiTrans var det i tillegg innlegg ved Lukas Kosner, Anja Pesch og Åse Mette Johansen sammen med Hilde Sollid.