Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

April 2023: SONE-konferansen 2023 er vel i havn!

Med språk og tid som tema har vi fått lov til å arrangere en konferanse som har vært midt i blinken for forskningsprosjektet vårt om flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet.

 

Våre to plenarforedragsholdere, professor Sari Pietikäinen (Jyväskylä universitet) og professor Janus Mortensen (Københavns universitet), inspirerte oss til å se nærmere på sosiolingvistiske forbindelser i våre arktiske områder ved hjelp av assemblage-begrepet og til å være oppmerksom på forholdet mellom flyktige språklige møter og sosiolingvistisk endring. Like inspirerende er det å se masterstudenter presentere sine prosjekter på stødig vis.

SONE-konferansen er en viktig årlig møteplass for alle sosiolingvister i Norge, og det snakkes ofte om at nettverket er som en faglig familie. Med dette takker vi den sosiolingvistiske familien for at vi har fått arrangere konferansen to år på rad, og sender stafettpinnen videre til våre gode kolleger på Universitetet i Agder.