Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

Mars 2023: Åse Mette Johansen og Hilde Sollid med Samisk i norskfaget på LNU-konferansen

Åse Mette og Hilde Sollid presenterte boka Samisk i norskfaget på LNU-konferansen i Tromsø

Landslaget for norskundervisning (LNU) hadde sin årlige konferanse i Tromsø 17.-18. mars, og der fikk vi, altså Åse Mette og Hilde, den store ære å presentere den nye boka vår, Samisk i norskfaget - fra plan til praksis, for ca. 250 lærere fra hele landet. Boka er skrevet med lærerstudenter, lærere og lærerutdannere i tankene, og vår ambisjon er å skrive fram en skisse til fagdidaktikk for samisk i norskfaget med utgangspunkt i overordna del og kjerneelementene i faget i Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020.