Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

August 2022: MultiTrans ved en milepæl!

10. august hadde MultiTrans et internt prosjektseminar for å feire at gruppa nå er fulltallig.

10. august 2022 arrangerte MultiTrans et internt prosjektseminar for å ønske Lukas Kosner (Ph.D.-stipendiat) og Rafael Lomeu Gomes (postdoktor) velkommen i prosjektet. Samla sett de ulike delprosjektene overgangene fra barnehage, skole, høyere utdanning og arbeidsliv. I anleding milepælen fikk vi tatt en prosjektselfie med fin vind i håret!

 

MultiTrans
Foto: Hilde Sollid