Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

Mai 2022: Presentasjon av masterprosjekter tilknyttet MultiTrans

Onsdag 25. mai ble de tre første masteroppgavene skrevet i tilknytning til MultiTrans presentert. De tre masterprosjektene har til felles at de er skrevet med utgangspunkt i norskfaget, og samlet sett belyser de både elevers og læreres erfaringer med samisk i norskfaget og i skolen.

Masteroppgavene som ble presentert var:

Frida Eidset og Johanne Gåsland: «Æ trur ikke æ ville vært den æ e viss æ ikke hadde hatt språket» - En kvalitativ studie av et utvalg elevers refleksjoner rundt samisk språk og identitet  

Sofie Pernille Nilsen Fossli: «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske» - En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget

Katharina Bewalitz: «Å ta språklig mangfold nord» - En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget