Multilingualism in Transitions (MultiTrans)

Februar 2022: MultiTrans på mastertorget

Ragni Vik Johnsen og Florian Hiss på mastertorget

Mastertorget er en arena hvor universitetet, skoler og studenter kan møtes for å få til samarbeid om mulige masteroppgaver. I år deltok ti skoler på mastertorget, samt kullene av fjerdeårsstudenter på masterprogrammene i begynneropplæring og fagdidaktikk. MultiTrans var også på torget for å informere både skoler og studenter om prosjektet og om muligheten for å skrive masteroppgave i tilknytning til oss. I MultiTrans er vi også interesserte i å knytte kontakter med lærere og skoleledere for å diskutere mulige problemstillinger som gjelder flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet.

 

Er du student og ønsker å skrive om flerspråklighet i skolen – ta kontakt med oss!