Bruk av tiltak og kartleggingsverktøy i tjenester for barn og unges psykiske helse i Norge


Bruk av tiltak og kartleggingsverktøy i tjenester for barn og unges psykiske helse i Norge

Barn og unges psykiske helse er et viktig satsningsområde, men det er i dag likevel stor variasjon i hvilket tilbud barn og unge med psykiske vansker har tilgang til.

Gjennom en nasjonal kartleggingsundersøkelse ønsker vi å se nærmere på tjenestetilbudet for barn og unges psykiske helse i Norge. VI ønsker å finne ut mer om hvilke tjenester kommunene og spesialisthelsetjenesten tilbyr i dag, og hva ansatte i tjenestene mener det er ytterligere behov for både når det gjelder forebygging og behandling av psykiske vansker hos barn og ungdom. Undersøkelsen har et spesifikt fokus på bruk av tiltak og kartleggingsverktøy i tjenestene, samarbeid mellom tjenester og ønsker for forbedringer av tjenestene.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges Arktiske Universitet er ansvarlig for prosjektet sammen med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør).

 

Innsamling av data foregår digitalt vår-høst 2023.

[Loading...]