Nevrokognitive endringer etter theta burst stimulering mot depresjon

– friske frivillige kontrollgruppedeltakere

Dette prosjektet samler inn data fra friske frivillige i alderen 22 til 65 år. Data skal brukes som kontrollgruppe for deprimerte pasienter. 

Deltakere skal gjennomgå MR av hjernen, kognitive tester og spørreskjema. Dette tar tilsammen 2,5-3 timer. Prosjektet er et samarbeid mellom UNN-HF og UIT. Studien er finansiert av Helse-Nord.

Spørreskjema og kognitive tester utføres på Institutt for Psykologi, UIT.

MR utføres på PET-senteret UNN.

Hvis du vil delta, ber vi deg først sjekke om du oppfyller kriteriene for deltakelse.

Hvis deltakelse passer for deg, eller du har spørsmål kan du kontakte Runar.Selaas@uit.no

For avtale om tidspunkt og oppmøtested, kan du sende mail til: Runar.Selaas@uit.no.

Deltakere som gjennomfører alle deler av prosjektet vil få et gavekort på 500,- som kompensasjon for tidsbruk.

[Loading...]