Nordlige hager

Gárbbis

Foto: Arne-Terje Sæther

Nordlige hager/Gárbbis et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, seksjon for barnehage; UiT Norges arktiske universitet, ILP/BARNkunne; samt arkitekt og kunstner Joar Nango.

Nordlige hager/ Gárbbis vil skape et utemiljø i en barnehage med lekeinstallasjoner som gjenspeiler det lokale kultur- og naturlandskapet i Tromsø, med innovative referanser til sjøsamisk kultur.  Kystlivet med båten i sentrum har vært og er en viktig del av dette landskapet.  I utvikling av eksperimentelle lekeinstallasjonene vil det derfor anvendes ulike elementer og strukturer fra nordlandsbåten. Gárbbis er den nordsamiske betegnelsen på nordlandsbåt.

Mål med prosjektet er å utforske hvordan en lokal, samisk forankret møteplass i barnehagens uteområde kan være med på å styrke samiske barns språklige og kulturelle identitet. Samtidig kan prosjektet sees som et ledd i å formidle samisk kultur til alle barnehagebarn. Hensikten er å skape møteplasser mellom barn fra ulike kulturer med utgangspunkt i lokal samisk kultur og naturbruk.

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond ARKTIS.