Det biologiske vitnet

Det biologiske vitnet

Rettsgenetisk senter har etablert en biobank med blod- og munnhuleprøver fra flere hundre personer som bor i Nord-Norge. Prøvene benyttes til å kartlegge variasjonen i arvestoffet (DNA) i den norske befolkningen ved hjelp av MPS (massiv paralell sekvensering).

Dataene benyttes til å undersøke sammenhenger mellom gener og utseendet, f.eks. hvor nøyaktig en persons øye-, hår og hudfarge kan forutsies basert på informasjon i arvestoffet. Vi har samlet inn bilder av øye og hår, samt bestemt fargetonen i huden på innsiden av overarmen. Prøver er avgitt anonymt og kan ikke spores tilbake til givere. 

Blodprøvene er lagret i en forskningsbiobank ved Institutt for medisinsk biologi (IMB), UiT Norges arktiske universitet. Vi takker alle som har bidratt til biobanken.

Prosjektet har resultert i flere mastergrader og resultater har blitt publisert i internasjonale tidsskrifter. 

Prosjektstart: 2016
Prosjektslutt: pågående

[Loading...]