Campusutvikling UiT


Vi jobber hele tiden med å utvikle attraktive, tilgjengelige og fleksible campuser. Dette gjør vi for å sikre at våre studenter, forskere og ansatte har de fasilitetene de trenger for å sørge for at UiT er en aktiv drivkraft i nord. Her finner du mer informasjon om hvordan vi utvikler våre campus.

Forskning og høyere utdanning er en sektor som hele tiden påvirkes av verden rundt oss, og moderne og fleksible bygg og arealer er avgjørende for å skape et attraktivt lærings-, forsknings- og arbeidsmiljø. Gjennom å jobbe aktivt med campusutvikling skal vi sikre bærekraftige og attraktive campuser for våre studenter, ansatte og forskningsmiljøer.

Hvorfor jobber UiT med campusutvikling?

Dette er et godt spørsmål! Vi jobber hele tiden med campusutvikling. Våre bygninger og arealer må kontinuerlig kunne tilpasses nye arbeidsformer, læringsmetoder og forskning. For eksempel bruker ikke studentene et klasserom på samme måte i dag, som de gjorde for fem år siden. Vi må derfor planlegge for både nåværende og fremtidige studenter.  


Hvordan planlegges fremtidens campus?

Fremtidens campus kan være vanskelig å forestille seg. Hvem hadde trodd for 20 år siden at studenter i 2021 kunne sitte hjemme med digitalundervisning, få tilgang til ressurser fra en smarttelefon eller snakke med andre studenter på den andre siden av jordkloden? Det er vanskelig å forutse hva fremtiden vil bringe, så da må vi tenke nytt. Vi må sikre fleksibilitet i byggene slik at vi raskt kan tilpasse oss nye behov og arbeidsmetoder. 


Hvem planlegger vi for?

UiT er et breddeuniversitet og skal ha et tilbud for alle. Vi må derfor planlegge med dette i bakhodet. Hovedgruppen er uten tvil våre nåværende og fremtidige studenter. Hvem er de, og hva forventer de av oss? Vi må sikre at våre campuser er attraktive, tilgjengelige og trygge - men hva innebærer det? Gjennom campusutviklingsplanene skal vi utforske dette temaet, og vi jobber hardt for å inkludere studenter og ansatte i dette arbeidet. For at vi skal lykkes med å utvikle fremtidens campuser, er det avgjørende at vi klarer å involvere våre brukere.   

[Loading...]