BodyFluID RNA (NO)

BodyFluID RNA

Rettsgenetiske analyser av biologiske spor innebærer fremstilling av en DNA-profil for å identifisere hvem som kan ha avsatt sporet. I mange tilfeller er det imidlertid også viktig å bestemme hvilke type biologisk materiale som er i sporet. Er det sæd, blod, spytt eller andre celletyper i sporet? Her kan løsningen være undersøkelser av mRNA. mRNA er budbringermolekyler som overfører genetisk informasjon fra DNAet slik at det kan oversettes til proteiner. Ulike celletyper har ulikt uttrykk av mRNA, dvs de har ulik mRNA-profil. I dette prosjektet forsker vi på hvordan mRNA-profilering kan brukes for å identifisere type kroppsvæske/vev. Hovedmålene for prosjektet er å optimalisere RNA-ekstraksjon fra sporprøver og  å etablere metoder for å identifisere kroppsvæsker ved mRNA-profilering.

Prosjektstart: 2019
Prosjektslutt: pågående

[Loading...]