BodyFluID RNA

Rettsgenetiske analyser av biologiske spor innebærer fremstilling av en DNA-profil for å identifisere hvem som kan ha avsatt sporet. I mange tilfeller er det imidlertid også viktig å bestemme hvilke type biologisk materiale som er i sporet. Er det sæd, blod, spytt eller andre celletyper i sporet? Her kan løsningen være undersøkelser av RNA. 

Ulike celletyper har ulikt uttrykk av mRNA, dvs de har ulik mRNA-profil. I dette prosjektet forsker vi på hvordan mRNA-profilering kan brukes for å identifisere type kroppsvæske/vev. Hovedmålene for prosjektet er å optimalisere RNA-ekstraksjon fra sporprøver og å etablere metoder for å identifisere kroppsvæsker ved mRNA-profilering.

Mastergradsoppgave Kari Hamnevoll (2021):

Optimization of the use of PrepFiler Express™ Forensic DNA extraction kit lysis buffer discard for mRNA profiling

[Loading...]