Barnerevmatologi


Pediatrisk forskningsgruppe har flere pågående prosjekter innenfor barnerevmatologi. Bruk menyvalgene til å bla gjennom alt det spennende som forskningsgruppen deltar i og publiserer.

FORSKNINGSGRUPPEN: Her er noen av medlemmene av forskningsgruppen avbildet i forbindelse med oppslag i Dagens Medisin i 2020.

(Foran: Paula Frid, oralkirurg og førsteamanuensis. Bak fra venstre: studiesykepleier Lisbeth Aune, barnetannlege og PhD-stipendiat Josefine Halbig, overlege og førsteamanuensis Ellen Nordal, radiolog Erik Haro,  barnelege og førsteamanuensis Veronika Rypdal. Foto: Jørn Resvoll/UNN)

[Loading...]